Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zespoły rolek podających

Zespół rolki podającej

Konstrukcja zespołów rolek podających SKF bazuje na łożyskach walcowych dwurzędowych (ilustr. 1) lub czterorzędowych (ilustr. 2) z pełną liczbą wałeczków.

Stworzono je z myślą o piecach przelotowych wykorzystywanych w spiekalniach (aglomerowniach) i grudkowniach. Te gotowe do montażu zespoły nadają się również do wszelkich zastosowań, w przypadku których konieczne jest przenoszenie wysokich obciążeń, kierunek obrotu podlega częstym zmianom lub prędkości obrotowe są niskie.

Cechy zespołu rolki podającej

 • Wysoka nośność
  Pierścień zewnętrzny o grubej ściance pozwala na przenoszenie wysokich obciążeń promieniowych, a przy tym ogranicza naprężenia zginające i odkształcające. Dzięki obrzeżom na pierścieniach wewnętrznych zespoły rolek podających mogą przenosić również wysokie obciążenia osiowe.
  Umieszczenie w pozbawionych wbudowanego koszyka łożyskach walcowych dwu- i czterorzędowych maksymalnej liczby wałeczków przyczynia się do zwiększenia ich nośności.
 • Niskie tarcie
  Wykończenie powierzchni styku wałeczków z bieżniami i zoptymalizowana geometria wewnętrzna tych zespołów rolek utrzymują tarcie w trakcie rozruchu i w toku eksploatacji na bardzo niskim poziomie.
 • Wysoka trwałość eksploatacyjna
  Logarytmiczny profil elementów tocznych przyczynia się do zmniejszenia naprężeń krawędziowych występujących na styku elementów tocznych z bieżniami (ilustr. 3).
SKF logo