Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Nośność

Obciążenia dynamiczne

Ponieważ zespoły rolek podających nie są podpierane w oprawie, ich pierścienie zewnętrzne ulegają odkształceniu, co prowadzi do zmiany rozkładu obciążenia i występowania naprężeń zginających w pierścieniu zewnętrznym.

Nośności nominalne podane w tablicy produktowej uwzględniają zmieniony rozkład obciążenia, natomiast maksymalne obciążenia promieniowe Fr max (→ tablica produktowa) wyznaczono w oparciu o naprężenia zginające.

Obciążenia statyczne

Dopuszczalnym obciążeniem statycznym jest mniejsza spośród wartości F0r max i C0 (→ tablica produktowa).

Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska
więcej informacji → Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska P
P = Fr
Równoważne obciążenie statyczne łożyska
więcej informacji → Równoważne obciążenie statyczne
P0 = Fr

Symbole

C0nominalna nośność statyczna [kN] (→ tablica produktowa)
Frobciążenie promieniowe [kN]
Fr maxmaksymalne dopuszczalne dynamiczne obciążenie promieniowe [kN] (→ tablica produktowa)
F0r max maksymalne dopuszczalne statyczne obciążenie promieniowe [kN] (→ tablica produktowa)
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
SKF logo