Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla zespołów rolek podających może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni i wałeczków zespołu rolek
  • pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym (O-ringi)
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie i wałeczki zespołu rolek

Zespoły rolek podających SKF są stabilizowane cieplnie do +150°C (+300°F).

Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym

Zakres temperatury pracy dopuszczalnej dla pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym (O-ringów) wykonanych z kauczuku fluorowego (FKM) wynosi od –30 do +200°C (od –20 do +390°F). W krótkich okresach dopuszczalne są temperatury dochodzące do +230°C (+445°F).

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smaru SKF stosowanego w zespołach rolek podających podano w tabeli 1.

Temperatury graniczne dla innych smarów plastycznych SKF podano w rozdziale Smary plastyczne SKF.

Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją świateł ulicznych SKF.

SKF logo