Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Kwestie konstrukcyjne

Wymiary występów oporowych

Dla zmaksymalizowania skuteczności izolacji firma SKF zaleca stosowanie się do następujących wytycznych odnośnie do wymiarowania występów oporowych na wale i w oprawie:
  • Łożyska z powleczonym pierścieniem zewnętrznym (ilustr. 1 – przyrostek VL0241 lub VL0246 w oznaczeniu:
    średnica występu oporowego w oprawie ≥ Da min
  • Łożyska z powleczonym pierścieniem wewnętrznym (ilustr. 2 – przyrostek VL2071 lub VL2076 w oznaczeniu:
    średnica występu oporowego na wale ≤ da max
Wartości dla Da min i da max można odczytywać z tablic produktowych:
SKF logo