Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk INSOCOAT może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i elementów tocznych
  • koszyk
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i elementy toczne

Łożyska SKF INSOCOAT są stabilizowane cieplnie do co najmniej +150°C (+300°F).

Koszyki

Koszyki stalowe oraz mosiężne mogą pracować w takich samych temperaturach roboczych jak pierścienie łożyskowe i elementy toczne. Temperatury graniczne dla koszyków wykonanych z poliamidu 66 (PA66), patrz Materiały na koszyki.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych SKF, patrz Smary plastyczne SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją świateł ulicznych SKF.
SKF logo