Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Konstrukcja systemu

Konstrukcja łożyskowań

W zasadzie, zespoły kodera do silników elektrycznych SKF mogą zostać zastosowane w konstrukcji w taki sam sposób jak łożyska kulkowe zwykłe SKF. Poniżej zamieszczono specjalne zalecenia dotyczące tych zespołów. Więcej informacji na temat zastosowań łożysk w silnikach elektrycznych zawiera poradnik SKF Łożyska toczne w silnikach i generatorach elektrycznych.

Przyłącze przewodu
Kabel wychodzi promieniowo z zespołu kodera do silników elektrycznych. W oprawie łożyskowej lub w pokrywie oprawy musi zostać wykonany kanał kablowy o odpowiednich wymiarach. Promieniowe wycięcie w oprawie powinno mieć szerokość w kierunku obwodowym od 15 do 20 mm (ilustr. 1).
Zespoły kodera do silników elektrycznych w miejscu łożyska swobodnego
SKF zaleca stosowanie zespołów kodera do silników elektrycznych w miejscu łożyska swobodnego (ilustr. 2). Istnieje przy tym niebezpieczeństwo, że pierścień zewnętrzny łożyska zacznie się kręcić w otworze oprawy – zwłaszcza jeśli podczas pracy występują drgania. W związku z tym SKF zaleca umieszczenie pierścienia uszczelniającego o przekroju okrągłym („O-ringu”) w rowku pod pierścień osadczy sprężynujący – w celu zabezpieczenia pierścienia zewnętrznego łożyska przed obracaniem się, co mogłoby uszkodzić przewód.
Zespoły kodera do silników elektrycznych w miejscu łożyska ustalającego

Kiedy zespoły kodera do silników elektrycznych są stosowane w miejscu łożyska ustalającego, pierścień impulsowy, korpus czujnika i przewód łączący nie powinny być narażone na działanie obciążenia osiowego, jeżeli to możliwe. Jeżeli na zespół kodera do silników elektrycznych działają obciążenia osiowe w obu kierunkach, to powinien on zostać zabudowany w taki sposób, aby większe obciążenia osiowe działały na powierzchnię czołową pierścienia zewnętrznego łożyska od strony przeciwległej do korpusu czujnika (ilustr. 3).

Zespoły kodera do silników elektrycznych mogą być ustalane osiowo w oprawie na różne sposoby:

  • za pomocą pierścienia osadczego sprężynującego w pierścieniu zewnętrznym i pokrywy przykręconej do oprawy (ilustr. 4)
  • za pomocą tulei dystansowej i pierścienia osadczego sprężynującego w oprawie (ilustr. 5)
  • za pomocą pokrywy dociskającej pierścień zewnętrzny (ilustr. 6)

Zespoły kodera do silników elektrycznych o średnicy otworu d ≤ 25 mm mogą być ustalane osiowo tylko za pomocą pierścienia osadczego sprężynującego w pierścieniu zewnętrznym.

Zespoły kodera do silników elektrycznych w łożyskowaniach pływających
Kiedy zespoły kodera do silników elektrycznych są stosowane w łożyskowaniach pływających, pierścień zewnętrzny powinien być zabezpieczony przed obrotem w otworze oprawy poprzez umieszczenie pierścienia uszczelniającego o przekroju okrągłym („O-ringu”) w rowku pod pierścień osadczy sprężynujący. Zespół kodera do silników elektrycznych powinien zostać zamontowany w taki sposób, aby obciążenie osiowe działało na powierzchnię czołową pierścienia zewnętrznego łożyska od strony przeciwległej do korpusu czujnika.
SKF logo