Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

System oznaczeń

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ System podstawowych oznaczeń łożysk).
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenie oraz warianty znajdujące zastosowanie do zespołów łożyskowych z czujnikiem.
Basic bearing designation system

Przykład


BMO-6204/048S2/UA008AgdzieBMO- =
6204 =Test Designation 4
/048 =Test Designation 4
S2 =Test Designation 4
/U =
Test Designation 4
A =
Test Designation 4
008ATest Designation 4
Test Designation 1
Przedrostki
BMB-
zespół kodera do silników elektrycznych serii BMB
BMD-zespół kodera do silników elektrycznych serii BMD
BMO-
zespół kodera do silników elektrycznych serii BMO

Test Designation 2
Oznaczenie podstawowe
Przedstawiony w tabeli 1.

Test Designation 4
Przyrostki
/032
32 impulsy cyfrowe na obrót
/048
48 impulsów cyfrowych na obrót
/06464 impulsy cyfrowe na obrót
/080
80 impulsów cyfrowych na obrót
S2
dwa sygnały
/U
sprzedaż ogólnoświatowa
A
łożysko z koszykiem tłoczonym stalowym, prowadzonym (centrowanym) na kulkach
B
łożysko z koszykiem z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym, prowadzonym (centrowanym) na kulkach
008A
swobodny koniec przewodu (bez złącza)
108A
złącze AMP Superseal™ (nr art. AMP 282106-1 i 282404-1)
SKF logo