Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Montaż

Należy ostrożnie obchodzić się z zespołami kodera do silników elektrycznych SKF, aby nie doprowadzać do uszkodzeń łożyska, czujnika i przewodu łączącego. Nie wolno przykładać żadnej siły do przewodu, przyłącza przewodu, korpusu czujnika ani pierścienia impulsowego.
Na życzenie użytkownika, firma SKF może pomóc zoptymalizować proces montażu i podłączenia zespołów kodera.

Montaż zespołu na wale
Zespoły kodera do silników elektrycznych montuje się zwykle na wale z pasowaniem ciasnym. Mogą one zostać wciśnięte na wał przez przyłożenie siły montażowej poprzez tuleję montażową przylegającą do powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego (ilustr. 1). W celu ułatwienia montażu, pierścień wewnętrzny łożyska może zostać podgrzany:
  • Użyj elektrycznej płyty grzewczej z regulacją temperatury.
  • Nie nagrzewaj zespołu powyżej+80°C (+175°F).
  • W celu skutecznego podgrzania pierścienia wewnętrznego umieść łożysko na trzpieniu (ilustr. 2).
  • Ułóż łożysko tak, aby uszczelnienie znajdowało się w położeniu dolnym – zapobiegnie to wyciekowi smaru z łożyska.
  • Nie używaj nagrzewnic indukcyjnych – groziłoby to uszkodzeniem podzespołów elektronicznych.
Montaż zespołu do oprawy
Kiedy zespoły kodera do silników elektrycznych muszą zostać zamontowane w oprawie z wciskiem, mogą zostać wciśnięte przy pomocy prasy lub należy podgrzać oprawę. Siła montażowa powinna zostać przyłożona poprzez tuleję montażową przylegającą do powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego lub pierścienia osadczego sprężynującego zamontowanego na pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 3).

W typowych łożyskowaniach w silnikach elektrycznych łożysko może zostać przesunięte we właściwe miejsce za pomocą śrub łączących tarczę silnika i pokrywę (ilustr. 4).

Podłączenie przewodu
Przewód powinien być chroniony przez kanał, aby nie doszło do jego zagięcia, zaciśnięcia lub zetknięcia się z ruchomymi elementami. Aby uniknąć zakłócania sygnału czujnika, nie umieszczaj złącza przewodu w pobliżu kabli elektroenergetycznych.
SKF logo