Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Parametry techniczne produktów

Wymagania dotyczące interfejsu odbiorczego
Interfejs odbiorczy musi być w stanie przetwarzać sygnały dostarczane przez otwarte obwody kolektora (ilustr. 1). Parametry sygnału wyjściowego podano w tabeli 1. Przesunięcie fazowe jest zwłoką pomiędzy wystąpieniem zboczy narastających w obu sygnałach (ilustr. 2) – jest to 1/4 okresu lub 90 stopni elektrycznych. Wielkość cyklu obciążenia to czas trwania wysokiego poziomu sygnału w odniesieniu do pełnego okresu (ilustr. 2). Wynosi ona znamionowo 50%.

Zasilanie

Zespoły kodera do silników elektrycznych SKF wymagają źródła zasilania o regulowanym napięciu w zakresie od 5 do 18 V prądu stałego. W sprawie układów o napięciu powyżej 18 woltów należy kontaktować się z SKF.

Rezystory

Rezystory podwyższające (tabela 2) powinny być wstawione między źródło zasilania a przewody wyprowadzające sygnał w celu ograniczenia natężenia prądu wyjściowego do 20 mA. Opór obciążenia w układzie między przewodem uziemiającym a przewodami sygnału wyjściowego powinien być przynajmniej 10 razy wyższy od rezystancji rezystora podwyższającego. To zapewnia czytelność sygnałów wyjściowych.

Wykrywanie kierunku obrotów

Dodatnie przesunięcie fazowe odpowiada narastaniu sygnału B przed sygnałem A i wskazuje, że pierścień wewnętrzny kręci się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, gdy patrzymy od strony czujnika.
Zgodność elektromagnetyczna
Zespoły kodera do silników elektrycznych SKF mogą być stosowane w systemach pracujących w bardzo ciężkich warunkach elektromagnetycznych opisanych w normie międzynarodowej IEC 61000-6-2.
Wysokosprawna filtracja
Wszystkie standardowe zespoły kodera do silników elektrycznych SKF są zabezpieczane poprzez wysokosprawną filtrację, dzięki czemu mogą dostosowywać się do warunków elektrycznych występujących zwykle w zastosowaniach przemysłowych i motoryzacyjnych.
  • Zespoły ze swobodnym końcem przewodu (bez złącza) mają filtr wbudowany w nadlew na przewodzie.
  • Zespoły ze złączem AMP Superseal™ maję filtr zintegrowany ze złączem.
Dane łożysk

Normy
wymiarowe
Wymiary główne: ISO 15
Jednakże szerokość kompletnego zespołu jest o 6,2 mm większa.
Przedziały tolerancji
więcej informacji
na ten temat
→ Przedziały tolerancji
d ≤ 25 mm: P5
d ≥ 30 mm: P6

Wartości: ISO 492 (tabela 3, tabela 4)
Luz wewnętrzny
więcej informacji
na ten temat
→ Luz wewnętrzny
C3
Wartości: ISO 5753-1 (tabela 5)
Wartości obowiązują w odniesieniu do niezamontowanych łożysk pod zerowym obciążeniem pomiarowym.
SKF logo