Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Nie istnieje znormalizowana metoda wyznaczania nośności łożysk ślizgowych przegubowych i łożysk oczkowych; nie obowiązuje też unormowana definicja nośności. Ponieważ poszczególni producenci definiują nośność w różny sposób, nie można porównywać nośności łożysk pochodzących od jednego wytwórcy z wartościami podawanymi przez innego producenta.

Znamionowa nośność dynamiczna

Do określania trwałości znamionowej łożysk ślizgowych przegubowych i łożysk oczkowych wykorzystuje się znamionową nośność dynamiczną C oraz inne, powiązane współczynniki. Z reguły nośność odpowiada maksymalnemu obciążeniu, jakie łożysko ślizgowe przegubowe lub łożysko oczkowe może przenosić w temperaturze pokojowej, gdy powierzchnie ślizgowe poruszają się względem siebie (zob. rys. 1). Maksymalne dopuszczalne obciążenie w danym łożyskowaniu należy w każdym przypadku rozpatrywać w odniesieniu do wymaganej trwałości znamionowej. Znamionową nośność dynamiczną podawaną w tabelach produktowych oblicza się z zastosowaniem współczynnika obciążenia właściwego K (zob. w tabeli 1) i z uwzględnieniem skutecznej powierzchni ślizgowej.

Znamionowa nośność statyczna

Znamionowa nośność statyczna C0 odpowiada maksymalnemu obciążeniu, jakie łożysko ślizgowe przegubowe lub łożysko oczkowe może przenosić, gdy powierzchnie ślizgowe nie poruszają się względem siebie (zob. rys. 2).
W przypadku łożysk ślizgowych przegubowych znamionowa nośność statyczna odpowiada maksymalnemu obciążeniu, jakie łożysko może przenosić w temperaturze pokojowej bez konsekwencji w postaci powstania niedopuszczalnych odkształceń, pęknięć lub uszkodzeń powierzchni ślizgowych.

Znamionową nośność statyczną podawaną dla łożysk ślizgowych przegubowych SKF oblicza się z zastosowaniem współczynnika obciążenia właściwego statycznego K0 (zob. w tabeli 1) i z uwzględnieniem skutecznej powierzchni ślizgowej. Zakłada się, że łożysko jest odpowiednio podparte. Pełne wykorzystywanie nośności statycznej łożyska ślizgowego przegubowego wymaga z reguły stosowania wałów i opraw wykonanych z materiałów o dużej wytrzymałości. Znamionową nośność statyczną należy mieć na uwadze także w przypadku łożysk obciążanych dynamicznie, które poddawane są dodatkowo dużym obciążeniom udarowym. Łączne obciążenie nie może w takich wypadkach przekraczać znamionowej nośności statycznej.

W przypadku łożysk oczkowych decydującym czynnikiem jest wytrzymałość oprawy łożyska oczkowego w temperaturze pokojowej, pod stałym obciążeniem działającym w kierunku osi trzpienia. Znamionowa nośność statyczna odpowiada współczynnikowi bezpieczeństwa o wartości przynajmniej 1,2 w stosunku do granicy plastyczności materiału, z którego wykonana jest oprawa łożyska oczkowego, w określonych powyżej warunkach.
SKF logo