Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Koszyki

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Podstawowe rodzaje koszyków opisano w podrozdziale Elementy i materiały. Ponadto, informacje na temat koszyków standardowych oraz opcji koszyka dostępnych dla poszczególnych rodzajów łożysk podane są w odpowiednim rozdziale katalogu poświęconym danemu produktowi. W razie zapotrzebowania na łożysko z koszykiem niestandardowym należy sprawdzić jego dostępność przed złożeniem zamówienia.

Pomiędzy łożyskami istnieją zasadnicze różnice konstrukcyjne, które – w połączeniu z wpływem rozmiaru łożyska – narzucają w odniesieniu do koszyka określone decyzje konstrukcyjne. Na przykład:

  • łożyska niektórych rodzajów potrzebują koszyka dzielonego lub typu zatrzaskowego, ponieważ montuje się je już po złożeniu w podzespół pierścieni i elementów tocznych
  • w łożyskach innych rodzajów potrzebne są koszyki prowadzone na wałeczkach, umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie
  • w przypadku pewnych zestawień rozmiaru i serii łożyska potrzebne są koszyki prowadzone na pierścieniach, które ograniczają naprężenia stykowe między elementami tocznymi i koszykiem.
Zważywszy na określone potrzeby funkcjonalne oraz ilość jednorazowo wytwarzanych łożysk, wybiera się materiał i metody produkcji, które zapewnią uzyskanie koszyka możliwie jak najbardziej niezawodnego i zarazem efektywnego pod względem kosztów.
Koszyki są w trakcie pracy łożyska poddawane naprężeniom mechanicznym powodowanym przez siły tarcia, udarowe, odśrodkowe i bezwładności. Mogą znajdować się też pod chemicznym wpływem pewnych organicznych rozpuszczalników oraz czynników chłodzących, środków smarnych i dodatków do środków smarnych. Z tego powodu, rodzaj materiału na koszyk ma znaczny wpływ na przydatność łożyska tocznego do określonego zastosowania.

Koszyki stalowe
Koszyki stalowe mogą być stosowane w temperaturach pracy dochodzących do +300°C (+570°F).

Koszyki z blachy stalowej

Koszyki tłoczone z blachy stalowej wytwarza się ze stali niskowęglowej. Są one lekkie, charakteryzują się stosunkowo wysoką wytrzymałością i mogą być obrabiane powierzchniowo w celu dalszego ograniczenia tarcia i zużycia w warunkach krytycznych.

Koszyki masywne stalowe wytwarzane metodą obróbki skrawaniem

Koszyki masywne stalowe wytwarzane metodą obróbki skrawaniem są zwykle wykonywane ze stali węglowej konstrukcyjnej. Dla ograniczenia tarcia i zużycia, niektóre koszyki tego typu są poddawane obróbce powierzchniowej.

Koszyki masywne stalowe wytwarzane metodą obróbki skrawaniem są odporne na działanie środków smarnych produkowanych na bazie olejów zarówno mineralnych, jak i syntetycznych, oraz mogą być czyszczone rozpuszczalnikami organicznymi.

Koszyki mosiężne
Koszyki z mosiądzu mogą pracować w temperaturach dochodzących do 250 °C (480 °F).

Koszyki z blachy mosiężnej

W koszyki tłoczone z blachy mosiężnej wyposażone są niektóre łożyska małej i średniej wielkości. W niektórych zastosowaniach, takich jak sprężarki w instalacjach chłodniczych wykorzystujących amoniak, należy stosować koszyki masywne mosiężne lub stalowe wytwarzane metodą obróbki skrawaniem.

Koszyki masywne mosiężne wytwarzane metodą obróbki skrawaniem

Większość koszyków mosiężnych wytwarza się z mosiądzu odlewniczego lub mosiądzu obrabianego plastycznie. Tego typu koszyki są odporne na działanie większości powszechnie stosowanych środków smarnych do łożysk, włącznie z olejami i smarami syntetycznymi, a do ich czyszczenia można używać rozpuszczalników organicznych.

Koszyki polimerowe

Poliamid 66

Poliamid 66 (PA66) to materiał najpowszechniej wykorzystywany do produkcji koszyków formowanych wtryskowo. Tworzywo to, w wersji zarówno wzmocnionej włóknem szklanym, jak i bez wzmocnienia, cechuje się korzystnym połączeniem wytrzymałości i sprężystości. Właściwości mechaniczne polimerów, takie jak wytrzymałość i sprężystość, są zależne od temperatury, a tworzywa te są podatne na zjawisko starzenia. Czynnikami najsilniej wpływającymi na proces starzenia są temperatura, czas oraz medium (środek smarny), z którym styka się polimer. Wykres 1 ilustruje zależność między tymi czynnikami dla poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym. Okres trwałości koszyka jest odwrotnie proporcjonalny do temperatury i stopnia agresywności środka smarnego.

W związku z tym, przydatność koszyków poliamidowych do określonego zastosowania zależy od warunków pracy oraz wymagań dotyczących trwałości. Podział środków smarnych na „agresywne” i „łagodne” znajduje odzwierciedlenie w „dopuszczalnej temperaturze pracy” dla koszyków wykonanych z poliamidu 66 wzmocnionego włóknem szklanym dla różnych środków smarnych stosowanych w łożyskach tocznych (tabela 1). Dopuszczalną temperaturę pracy podaną w tabeli 1 definiuje się jako temperaturę, dla której trwałość koszyka ze względu na starzenie wynosi co najmniej 10 000 godzin pracy.

Niektóre media są jeszcze bardziej „agresywne” od wymienionych w tabeli 1. Typowym przykładem jest amoniak, stosowany jako czynnik chłodniczy w sprężarkach. W takich wypadkach koszyki wykonane z poliamidu 66 wzmocnionego włóknem szklanym (PA66) nie powinny być stosowane w temperaturach przekraczających +70°C (+160°F).

W niskich temperaturach poliamid traci swoją sprężystość. Z tego powodu, koszyki wykonane z poliamidu 66 wzmocnionego włóknem szklanym (PA66) nie powinny pracować w zastosowaniach, gdzie temperatura pracy wynosi stale poniżej –40°C (–40°F).

Poliamid 46

Poliamid 46 wzmocniony włóknem szklanym (PA46) jest standardowym materiałem na koszyki stosowane w niektórych małych i średniej wielkości łożyskach toroidalnych CARB. Temperatura pracy dopuszczalna dla tych koszyków jest o 15°C (25°F) wyższa niż dla koszyków wykonanych z poliamidu 66 wzmocnionego włóknem szklanym (PA66).

Polieteroeteroketon

Polieteroeteroketon wzmocniony włóknem szklanym (PEEK) sprawdza się w warunkach wymagających wysokich prędkości oraz odporności chemicznej i cieplnej lepiej niż PA66 i PA46. Wyjątkowe właściwości PEEK zapewniają świetne połączenie wytrzymałości i elastyczności, szeroki zakres temperatury pracy oraz wysoką odporność chemiczną i odporność na zużycie. Ze względu na owe znakomite cechy, koszyki z PEEK są powszechnie dostępne do hybrydowych i/lub superprecyzyjnych łożysk kulkowych i walcowych. Materiał ten nie wykazuje starzenia pod wpływem temperatury lub dodatków olejowych aż do temperatury +200°C (+390°F). Jednakże maksymalna temperatura pracy w zastosowaniach wysokoobrotowych jest ograniczona do +150°C (+300°F), jako że jest to punkt mięknięcia tego polimeru.

Koszyki wykonane z innych materiałów
Poza materiałami opisanymi powyżej, łożyska SKF przeznaczone do specjalnych zastosowań mogą być wyposażone w koszyki wykonane z innych materiałów polimerowych, lekkich stopów metali lub specjalnej odmiany żeliwa. Aby uzyskać więcej informacji na temat alternatywnych materiałów na koszyki, skontaktuj się z SKF.

SKF logo