Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zmniejszenie luzu spowodowane pasowaniem ciasnym

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Pasowanie ciasne skutkuje zmniejszeniem luzu, ponieważ pierścienie wewnętrzne ulegają rozszerzeniu, a pierścienie zewnętrzne zostają ściśnięte. Ta redukcja luzu jest równa wartości efektywnego wcisku pomnożonej przez współczynnik redukcyjny i oblicza się ją według następującego wzoru:

Δrfit = Δ1 f1 + Δ2 f2

gdzie
Δrfit zmniejszenie luzu spowodowane pasowaniem [mm]
f1
współczynnik redukcyjny dla pierścienia wewnętrznego
f2 współczynnik redukcyjny dla pierścienia zewnętrznego
Δ1 efektywny wcisk między pierścieniem wewnętrznym i wałem [mm]
Δ2 efektywny wcisk między pierścieniem zewnętrznym i oprawą [mm]
Współczynniki redukcyjne obowiązujące dla wału pełnego stalowego i grubościennej oprawy żeliwnej lub stalowej można odczytać z wykresu 1, jako funkcję stosunku średnicy otworu łożyska d do średnicy zewnętrznej D. Aby uzyskać wartość efektywnego wcisku, zastosuj maksymalną prawdopodobną wartość wcisku podaną w odpowiedniej tabeli w podrozdziale Tolerancje i pasowania wynikowe.
Aby przeprowadzić uszczegółowioną analizę, posłuż się narzędziami obliczeniowymi SKF, takimi jak SKF Bearing Calculator, SKF SimPro Quick lub SKF SimPro Expert, albo skontaktuj się z serwisem technicznym SKF ds. zastosowań.
SKF logo