Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zmniejszenie luzu spowodowane różnicą temperatur pomiędzy wałem, pierścieniami łożyska i oprawą

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Właściwości cieplne układu mogą doprowadzić do powstania różnicy temperatur między pierścieniem wewnętrznym i zewnętrznym łożyska, co wpływa na luz lub napięcie wstępne zamontowanego łożyska. Dla wału stalowego i oprawy stalowej lub żeliwnej, zmianę można oszacować według następującej zależności

Δrtemp = ΔT × dm × 12 × 10–6

gdzie
Δrtemp zmniejszenie luzu spowodowane różnicą temperatur [mm]
ΔT
różnica temperatur między pierścieniami wewnętrznym i zewnętrznym [°C]
dm średnica średnia łożyska [mm]
= (d + D)/2

Stan ustalony

Temperatura pracy łożyska osiąga stan ustalony z chwilą nastania równowagi cieplnej, tzn. zrównoważenia ilości ciepła wytwarzanego i odprowadzanego. W najczęstszym przypadku, gdy temperatura otoczenia oprawy łożyskowania jest niższa od temperatury jego wału, powstaje gradient temperatury stanu ustalonego, w którego efekcie pierścień wewnętrzny łożyska jest cieplejszy niż jego pierścień zewnętrzny (→ ΔTsteady na wykresie 1).

Rozruch

W okresie rozruchu o gradiencie temperatury na przestrzeni łożyska decyduje w dużej mierze przejściowy przepływ ciepła. Ten spośród różnych elementów stykających się z łożyskiem, który ma najmniejszą pojemność cieplną, nagrzewa się szybciej niż ten o największej pojemności cieplnej. W związku z tym, sekwencja rozruchu może spowodować różnicę w temperaturze między pierścieniem wewnętrznym i zewnętrznym większą niż występująca w warunkach stanu ustalonego. Skutkuje to szczytową wartością temperatury podczas rozruchu (→ ΔTmax na wykresie 1). Ma to szczególne znaczenie w maszynach pracujących na wolnym powietrzu w klimacie zimnym lub mających wał podgrzewany.

Wyższe prędkości

Wyższe prędkości – zarówno w okresie rozruchu, jak i w stanie ustalonym – wiążą się z większymi stratami powodowanymi tarciem. Przekłada się to zwykle na większą różnicę temperatur między pierścieniem wewnętrznym i zewnętrznym, a tym samym na potrzebę zastosowania większego luzu początkowego.
SKF logo