Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zakres początkowego luzu wewnętrznego

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

W łożyskach typów odpowiednich do łożyskowań nastawnych – takich jak łożyska kulkowe skośne, łożyska stożkowe czy łożyska baryłkowe wzdłużne – luz wewnętrzny nastawia się w trakcie montażu. Luz wewnętrzny w takim łożyskowaniu, choć nastawiony w drodze regulacji przy montażu, waha się jednakże w pewnym zakresie.
Początkowy luz wewnętrzny łożysk pozostałych rodzajów jest ustalany na etapie produkcji. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) ustanowiła pięć klas luzu na potrzeby określania początkowego luzu wewnętrznego w łożysku (→ Luz wewnętrzny). Każdej klasie luzu odpowiada pewien zakres wartości. Wielkość zakresu różni się w zależności od rodzaju i rozmiaru łożyska. Szczegółowe informacje o klasach luzu zawarto w odpowiednich rozdziałach katalogu poświęconych poszczególnym produktom.
Wartości luzu początkowego większe niż odpowiadające klasie normalnej, takie jak mieszczące się w klasie luzu C3 albo nawet C4, stosuje się dziś bardzo często. Wynika to z faktu, że nowoczesne łożyska przenoszą większe obciążenia i wymagają ciaśniejszych pasowań, a typowe warunki eksploatacji różnią się od tych, jakie dominowały, kiedy definiowano klasy luzu.
Dla jednorzędowych łożysk kulkowych skośnych do uniwersalnej zabudowy i łożysk stożkowych dopasowanych w zespoły, jak również dla łożysk kulkowych skośnych dwurzędowych i łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych dwukierunkowych, zamiast luzu wewnętrznego promieniowego podaje się luz wewnętrzny osiowy, ponieważ ma on większe znaczenie praktyczne dla tych rodzajów łożysk. Luz wewnętrzny promieniowy jest powiązany z luzem wewnętrznym osiowym, a o kształcie tej zależności decyduje rodzaj łożyska i jego geometria wewnętrzna. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają rozdziały poświęcone poszczególnym produktom.
SKF logo