Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Osiowe ustalenie pierścieni łożyskowych

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Zastosowanie samego pasowania ciasnego zwykle nie wystarcza do osiowego ustalenia pierścienia łożyska na walcowej powierzchni osadzenia. Do powszechnych sposobów ustalania pierścieni łożyskowych należą:
  • występy oporowe na wale lub w oprawie
  • nakrętki łożyskowe lub pierścienie gwintowane (ilustr. 1, ilustr. 2)
  • płyty przykręcane do końca wału lub pokrywy oprawy (ilustr. 3, ilustr. 4)
  • pierścienie dystansowe opierające się o przylegające części (ilustr. 5)
  • pierścienie osadcze sprężynujące (ilustr. 6)
Ustalenie osiowe musi być w każdym przypadku zdolne do przyjęcia obciążeń osiowych, jakie mogą zadziałać na samo łożysko.

Łożyska z otworem stożkowym

Zależnie od warunków i wymagań, do powszechnych sposobów osiowego ustalenia pierścienia wewnętrznego łożyska z otworem stożkowym należą:

  • nakrętka łożyskowa do łożysk montowanych na stożkowej powierzchni osadzenia (ilustr. 7)
  • sama tuleja wciągana (ilustr. 8), gdy nie jest wymagane precyzyjne ustawienie osiowe, a obciążenia osiowe nie przewyższają tarcia między tuleją a wałem
  • tuleja wciągana i pierścień dystansowy (ilustr. 9), gdy precyzyjne ustawienie osiowe jest wymagane lub występują podwyższone obciążenia osiowe
  • tuleja wciskana z pierścieniem dystansowym (lub występem oporowym na wale) i nakrętką łożyskową (ilustr. 10)

Występy oporowe i zaokrąglenia przejść

Przy projektowaniu występów oporowych należy pozostawić na tyle dużo miejsca, by uniknąć styku części wirujących z nieruchomymi.

Wymiary zaokrągleń przejść na wale i w oprawie powinny być w każdym przypadku mniejsze od promieni ścięć montażowych łożyska. Mocno obciążane wały mogą potrzebować dużych zaokrągleń przejść i konieczne może być użycie pierścienia odległościowego (ilustr. 11).

Odpowiednie wymiary występów oporowych i promienie zaokrąglenia przejścia podano w tablicach produktowych.
SKF logo