Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Powierzchnie przylegania łożyska

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Miejsca osadzenia łożysk na wałach i w oprawach, jak i elementy osiowo ustalające łożysko, w istotnym stopniu wpływają na osiągi łożyskowania. Aby nośność łożyska mogła być w pełni wykorzystana, pierścienie łożysk lub podkładki bieżne łożysk wzdłużnych muszą być podparte na całym ich obwodzie i na całej szerokości bieżni. Gniazda łożyskowe powinny być wykonane zgodnie ze ściśle określoną dokładnością geometryczną oraz wymiarową i wolne od jakichkolwiek rowków, otworów oraz innych nieciągłości powierzchni.
W tym rozdziale znajdziesz zalecenia i wymagania dotyczące projektowania powierzchni przylegania łożysk – w tym:
  • kryteria doboru pasowań łożysk
  • pasowania zalecane dla standardowych warunków
  • tabele wspomagające wyznaczanie minimalnych, maksymalnych i prawdopodobnych wartości luzu lub wcisku między łożyskiem a jego miejscem osadzenia
  • zalecenia w zakresie ustalania dokładności geometrycznych dla miejsc osadzenia łożysk
  • zalecenia w zakresie osiowego podpierania pierścieni łożyskowych
  • inne kwestie konstrukcyjne dotyczące powierzchni przylegania łożysk

System tolerancji ISO

Pasowania dla łożysk tocznych ustala się zwykle z zastosowaniem standardowych klas dokładności dla otworów i wałów zgodnych z normą ISO 286-2. Ponieważ łożyska wytwarza się z reguły zgodnie z klasami dokładności ISO (→ Tolerancje), klasa dokładności wybrana dla miejsca osadzenia łożyska decyduje o pasowaniu. Ilustr. 1 przedstawia położenie i szerokość pól tolerancji odpowiadających klasom dokładności powszechnie stosowanym w odniesieniu do średnicy otworu i średnicy zewnętrznej łożyska. Ilustr. 1 obowiązuje w odniesieniu do łożysk średniej wielkości w klasie dokładności Normalnej. Należy pamiętać, że klasy dokładności ISO dla łożysk tocznych oraz dla otworów i wałów są inne. Tolerancje dla poszczególnych rozmiarów są zróżnicowane w całym zakresie dostępnych rozmiarów. W związku z tym, klasę dokładności dla gniazd łożyskowych należy dobierać odpowiednio do rzeczywistego rozmiaru łożyska w danym zastosowaniu.
SKF logo