Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Powierzchnie przylegania łożyska

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Miejsca osadzenia łożysk na wałach i w oprawach, jak i elementy osiowo ustalające łożysko, w istotnym stopniu wpływają na osiągi łożyskowania. Aby nośność łożyska mogła być w pełni wykorzystana, pierścienie łożysk lub podkładki bieżne łożysk wzdłużnych muszą być podparte na całym ich obwodzie i na całej szerokości bieżni. Gniazda łożyskowe powinny być wykonane zgodnie ze ściśle określoną dokładnością geometryczną oraz wymiarową i wolne od jakichkolwiek rowków, otworów oraz innych nieciągłości powierzchni.
W tym rozdziale znajdziesz zalecenia i wymagania dotyczące projektowania powierzchni przylegania łożysk – w tym:
  • kryteria doboru pasowań łożysk
  • pasowania zalecane dla standardowych warunków
  • tabele wspomagające wyznaczanie minimalnych, maksymalnych i prawdopodobnych wartości luzu lub wcisku między łożyskiem a jego miejscem osadzenia
  • zalecenia w zakresie ustalania dokładności geometrycznych dla miejsc osadzenia łożysk
  • zalecenia w zakresie osiowego podpierania pierścieni łożyskowych
  • inne kwestie konstrukcyjne dotyczące powierzchni przylegania łożysk

System tolerancji ISO

Pasowania dla łożysk tocznych ustala się zwykle z zastosowaniem standardowych klas dokładności dla otworów i wałów zgodnych z normą ISO 286-2. Ponieważ łożyska wytwarza się z reguły zgodnie z klasami dokładności ISO (→ Tolerancje), klasa dokładności wybrana dla miejsca osadzenia łożyska decyduje o pasowaniu. Ilustr. 1 przedstawia położenie i szerokość pól tolerancji odpowiadających klasom dokładności powszechnie stosowanym w odniesieniu do średnicy otworu i średnicy zewnętrznej łożyska. Ilustr. 1 obowiązuje w odniesieniu do łożysk średniej wielkości w klasie dokładności Normalnej. Należy pamiętać, że klasy dokładności ISO dla łożysk tocznych oraz dla otworów i wałów są inne. Tolerancje dla poszczególnych rozmiarów są zróżnicowane w całym zakresie dostępnych rozmiarów. W związku z tym, klasę dokładności dla gniazd łożyskowych należy dobierać odpowiednio do rzeczywistego rozmiaru łożyska w danym zastosowaniu.
SKF logo