Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Struktura powierzchni miejsc osadzenia łożysk

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Struktura powierzchni miejsca osadzenia łożyska wpływa na parametry pracy łożyska w mniejszym stopniu niż dokładność wymiarowa i geometryczna gniazda łożyskowego. Niemniej jednak struktura powierzchni współpracujących wpływa na zjawisko wygładzania, które to może doprowadzić do zmniejszenia wcisku pasowania. Chropowatość powierzchni należy ograniczyć, aby mieć pewność, że uzyskano wymagane pasowanie.

Wartości wytyczne dla parametru chropowatości profilu Ra podano w tabeli 1. Zalecenia te odnoszą się do szlifowanych miejsc osadzenia – z reguły zakłada się szlifowanie gniazd na wale. Dla miejsc osadzenia w oprawie, które się zazwyczaj toczy precyzyjnie, wartości Ra mogą być o jedną klasę wyższe. W zastosowaniach, gdzie pewna utrata wcisku nie jest krytyczna, wykorzystywać można powierzchnie bardziej chropowate od zalecanych w tabeli 1.
SKF logo