Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Tolerancje miejsc osadzenia łożysk i występów oporowych

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Wybór dokładności wymiarowych miejsc osadzenia łożysk jest podyktowany wymaganym pasowaniem. Wymagania układu dotyczące dokładności wskażą Ci klasę dokładności łożyska, którą należy zastosować (→ Odmiana wykonania łożyska), a tym samym i wymaganą tolerancję bicia dla miejsca osadzenia. Bicie gniazda łożyskowego jest określone przez całkowite bicie promieniowe powierzchni miejsca osadzenia oraz przez całkowite bicie osiowe występu oporowego (ISO 1101, 18.16).
Dla łożysk w klasie dokładności Normalnej wykorzystywanych w ogólnych zastosowaniach przemysłowych, miejsca osadzenia zwykle obrabia się mechanicznie w tolerancjach spełniających następujące wymagania:
  • miejsca osadzenia na wale zgodnie z klasami dokładności wymiarowej IT6 oraz klasami całkowitego bicia IT5
  • miejsca osadzenia w oprawie zgodnie z klasami dokładności wymiarowej IT7 oraz klasami całkowitego bicia IT6
Odpowiednie zestawienia klas dokładności (tolerancji) podano w tabeli 1. Pole tolerancji całkowitego bicia promieniowego ogranicza się do połowy zakresu tolerancji ISO, ponieważ tolerancję bicia określa się jako różnicę w promieniu między dwoma współosiowymi walcami, podczas gdy klasa dokładności ISO odnosi się do średnicy.

Do miejsc osadzenia łożysk montowanych na tulejach wciskanych lub wciąganych stosować można szersze zakresy tolerancji wymiarowej. Stosowane tolerancje całkowitego bicia powinny być takie same jak dla łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia.

Wartości tolerancji dla klas dokładności ISO podano w tabeli 2.

Przykład

Do silnika elektrycznego potrzebne jest łożysko kulkowe zwykłe 6030. Łożysko przenosi obciążenia od normalnych do wysokich (0,05 C < P ≤ 0,1 C); wymagania dotyczące prędkości i dokładności są umiarkowane. Wymagane jest pasowanie ciasne na wale. Dla takiego pasowania, średnica wału powinna być równa 150 m6Ⓔ. Całkowite bicie promieniowe powinno mieścić się w zakresie IT5/2 (z tabeli 2: 18/2 = 9 µm), a całkowite bicie osiowe występu oporowego – w zakresie IT5 (z tabeli 2: 18 µm).

Ilustr. 1 przedstawia pole tolerancji wymiarowej w kolorze szarym oraz pole tolerancji całkowitego bicia promieniowego w kolorze niebieskim. Pole koloru niebieskiego może znaleźć się gdziekolwiek w obrębie pola koloru szarego, przy czym nie może być szersze niż 9 µm.

SKF logo