Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Tolerancje miejsc osadzenia na wałach drążonych

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Gdy łożysko jest montowane na wale drążonym z pasowaniem ciasnym, wał ulega silniejszemu odkształceniu sprężystemu niż ma to miejsce w przypadku wału pełnego. W rezultacie skuteczność pasowania jest mniejsza niż w przypadku wału pełnego tej samej wielkości. Skuteczność pasowania ciasnego na wale drążonym zależy od pewnych stosunków średnic (ilustr. 1):
 • stosunek średnic wału drążonego ci = di / d
  Przy stosunkach średnic ci ≤ 0,5 pogorszenie skuteczności można pomijać.
 • stosunek średnic pierścienia wewnętrznego łożyska ce = d / de
  Jeśli średnia średnica zewnętrzna pierścienia wewnętrznego de nie jest znana, stosunek średnic można oszacować według następującej zależności:  gdzie
  cestosunek średnic pierścienia wewnętrznego łożyska
  dśrednica otworu łożyska [mm]
  Dśrednica zewnętrzna łożyska [mm]
  kwspółczynnik korekcyjny
  • 0,25 dla łożysk kulkowych wahliwych serii 22 i 23
  • 0,25 dla łożysk walcowych
  • 0,3 dla pozostałych łożysk
Przy stosunkach średnic wału ci > 0,5 tolerancję (dokładność) średnicy wyznaczoną dla miejsca osadzenia na wale pełnym należy skorygować dla uzyskiwania tej samej skuteczności pasowania na wale drążonym. Dokonuje się tego według poniższej procedury.
 1. Wyznacz średni prawdopodobny wcisk odpowiadający tolerancji wybranej dla miejsca osadzenia na wale pełnym, ΔS (→ Tolerancje i pasowania wynikowe).
 2. Wyznacz wymagane zwiększenie wcisku dla miejsca osadzenia na wale drążonym, posługując się wykresem 1, na podstawie stosunków średnic ci i ce.
 3. Oblicz wymagany średni prawdopodobny wcisk dla miejsca osadzenia na wale drążonym i wybierz klasę dokładności odpowiednio do wyniku tych obliczeń.

Przykład

Łożysko kulkowe zwykłe 6208 o wymiarach d = 40 mm i D = 80 mm ma zostać zamontowane na wale drążonym o stosunku średnic ci = 0,8. Jaka jest odpowiednia klasa dokładności dla miejsca osadzenia łożyska na wale?

Łożysko jest poddawane obciążeniom normalnym i klasa dokładności k5 jest odpowiednia dla gniazda na wale pełnym.

 • Stosunek średnic pierścienia wewnętrznego łożyska wynosi


 • Średni prawdopodobny wcisk dla wału pełnego wynosi
  ΔS = (22 + 5) / 2 = 13,5 μm (→ tabela 1, k5 dla średnicy wału 40 mm)

 • Zwiększenie wcisku dla miejsca osadzenia na wale drążonym wynosi
  ΔHS = 1,7 (→ wykres 1, ci = 0,8, ce = 0,77)

 • Wymagany wcisk dla miejsca osadzenia na wale drążonym wynosi
  ΔH = 1,7 × 13,5 = 23 μm

 • Klasą dokładności odpowiednią dla miejsca osadzenia na wale drążonym jest m6 (→ tabela 1, średni prawdopodobny wcisk (33 + 13) / 2 = 23 μm)
SKF logo