Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Tolerancje dla stożkowych miejsc osadzenia

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Dla stożkowych miejsc osadzenia na wale SKF zaleca następujące tolerancje (ilustr. 1):
 • Dopuszczalna odchyłka pochylenia stożka jest równa a ± tolerancja zgodnie z IT7/2. Szerokość łożyska B jest wymiarem nominalnym, wyznaczającym standardowe wartości tolerancji. Dopuszczalną odchyłkę pochylenia stożka można obliczyć ze wzoru  Dopuszczalny zakres rozrzutu pochylenia stożka można obliczyć ze wzoru  gdzie
  Δkdopuszczalna odchyłka pochylenia stożka
  Vkdopuszczalny zakres rozrzutu pochylenia stożka
  Bszerokość łożyska [mm]
  IT7wartość klasy dokładności wyznaczona na podstawie szerokości łożyska [mm]
  kwspółczynnik stożkowatości
  • 12 dla zbieżności 1:12
  • 30 dla zbieżności 1:30

 • Tolerancję okrągłości definiuje się jako „odległość t między dwoma współśrodkowymi okręgami w każdej płaszczyźnie promieniowej wzdłuż stożkowej powierzchni wału”. t jest wartością klasy dokładności IT5/2 odpowiadającą średnicy d. Jeśli wymagana jest wysoka precyzja, zamiast IT5/2 należy zastosować klasę IT4/2.
 • Prostoliniowość definiuje się następująco: „w każdej płaszczyźnie osiowej przechodzącej przez wał stożkowy, pole tolerancji jest ograniczone dwoma równoległymi liniami oddalonymi od siebie o odległość t”. t jest wartością klasy dokładności IT5/2 odpowiadającą średnicy d.

Położenie stożka

Na ilustr. 1 przedstawiono jedynie tolerancje wymiarowe i geometryczne stożka. Do określenia osiowego położenia stożka potrzebne są oddzielne specyfikacje. Przy określaniu położenia osiowego należy wziąć pod uwagę odległość przesunięcia osiowego łożyska wymaganą do uzyskania odpowiedniego pasowania ciasnego.

Sprawdzanie tolerancji

W celu sprawdzenia, czy stożkowe gniazdo na wale spełnia wymagania dotyczące tolerancji, SKF zaleca dokonanie pomiarów z wykorzystaniem specjalnych sprawdzianów stożkowatości, opartych na siodłach i kołkach pomiarowych. Bardziej praktyczne, choć nieco mniej dokładne metody pomiarowe polegają na użyciu sprawdzianów pierścieniowych, sprawdzianów stożkowych i liniałów sinusowych. Informacje na temat przyrządów pomiarowych SKF, patrz Sprawdziany pierścieniowe GRA 30Sprawdziany stożkowe DMB.
SKF logo