Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Tolerancje miejsca osadzenia dla standardowych warunków

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

W niżej wymienionych tabelach zawarto zalecenia dotyczące tolerancji miejsc osadzenia na wale i w oprawie. Obowiązują one w odniesieniu do zastosowań standardowych, lecz nie uwzględniają wszelkich detali określonych aplikacji. Na uwadze należy mieć dodatkowo informacje zamieszczone w podrozdziałach Dobór pasowaniaTolerancje miejsc osadzenia łożysk i występów oporowych.

Zalecenia te obowiązują w odniesieniu do łożysk w klasie dokładności wymiarowej normalnej. Można je odnosić także do łożysk w klasie dokładności wymiarowej P6. Węższe pole tolerancji P6 zmienia wynikowe pasowanie tylko nieznacznie.

Tolerancje miejsca osadzenia zalecane dla łożysk metrycznych:

  • Dla pełnych wałów stalowych:
    • Łożyska kulkowe poprzeczne → tabela 1 (z wyjątkiem łożysk kulkowych samonastawnych)
    • Łożyska wałeczkowe poprzeczne → tabela 2 (z wyjątkiem łożysk igiełkowych)
    • Łożyska kulkowe wzdłużne i łożyska baryłkowe wzdłużne → tabela 3
  • Dla opraw żeliwnych i stalowych:

Dla niżej wymienionych rodzajów łożysk, zalecenia zawarto w rozdziałach poświęconych poszczególnym produktom:

Wszystkie klasy dokładności ISO podane w tabelach obowiązują odpowiednio do wymogu dotyczącego powierzchni przylegających (tak jak H7Ⓔ) zgodnie z normą ISO 14405-1. Symbol „Ⓔ” nie znalazł się w tablicach ze względów praktycznych.

Łożyska z otworem stożkowym

Pierścień wewnętrzny łożysk z otworem stożkowym jest zawsze montowany na wale z pasowaniem ciasnym. O pasowaniu decyduje odległość, o jaką pierścień wewnętrzny jest przesuwany na gnieździe stożkowym lub na tulei. Szczegółowe informacje na ten temat – zob. informacje w odpowiednich rozdziałach poświęconych poszczególnym produktom:

Do miejsc osadzenia łożysk montowanych na tulejach stożkowych stosować można szersze zakresy tolerancji wymiarowej. Stosowane tolerancje całkowitego bicia powinny być takie same jak dla łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia. (→ Tolerancje miejsc osadzenia łożysk i występów oporowych)

Odpowiednie tolerancje podano w tabeli 6. Obowiązują one w odniesieniu do średnich prędkości i umiarkowanych wymagań dotyczących dokładności.
SKF logo