Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Nominalna nośność dynamiczna, C

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Nominalna nośność dynamiczna, C, jest wykorzystywana do obliczania trwałości nominalnej podstawowej i trwałości nominalnej według SKF dla łożysk obracających się pod obciążeniem. Wartość C definiuje się jako: obciążenie łożyska, przy którym łożysko uzyska trwałość nominalną podstawową według normy ISO 281 równą 1 000 000 obrotów. Zakłada się, że obciążenie jest stałe co do wartości i kierunku oraz ściśle promieniowe w przypadku łożysk poprzecznych bądź ściśle osiowe, działające centrycznie, w przypadku łożysk wzdłużnych.
Wartości nominalnej nośności dynamicznej wyznacza się dla łożysk SKF zgodnie z procedurami określonymi w normie ISO 281. Wartości te odnoszą się do łożysk wykonanych z chromowej stali łożyskowej, obrabianych cieplnie do uzyskania twardości co najmniej 58 HRC, pracujących w normalnych warunkach.

Nominalna nośność dynamiczna łożysk SKF Explorer

Łożyska SKF Explorer są efektem konstrukcyjnych, materiałowych i produkcyjnych udoskonaleń, ze względu na które obliczanie dla nich nominalnych nośności dynamicznych w sposób zgodny z normą ISO 281 wymaga korygowania stosowanych współczynników. Skorygowane nominalne nośności dynamiczne łożysk SKF Explorer, wyższe od nośności łożysk SKF o konstrukcji podstawowej, są weryfikowane w drodze rozległych prób wytrzymałościowych.
Dla pełnego wykorzystania osiągów łożysk klasy Explorer, zaleca się wyliczenie trwałości nominalnej według SKF z uwzględnieniem aSKF – współczynnika modyfikacji trwałości SKF. W istocie, to właśnie skorygowana trwałość nominalna łożyska L10m– a nie nominalna nośność dynamiczna C – jest źródłem najbardziej wartościowych informacji odnośnie trwałości łożyska. Więcej informacji na ten temat → Współczynnik modyfikacji trwałości aSKF.
SKF logo