Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wskaźnik stopnia czystości ηc

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Wskaźnik stopnia czystości ηcodzwierciedla stopień, w jakim poziom zanieczyszczenia środka smarnego cząstkami stałymi wpływa na obliczeniową trwałość zmęczeniową łożyska. Cząstki stałe powodują w powierzchniach tocznych łożyska wgniecenia, które zwiększają miejscowe naprężenia w miejscu styku i tym samym zmniejszają spodziewaną trwałość zmęczeniową (ilustr. 1).
  • ηc = 1 oznacza warunki doskonałej czystości i brak jakichkolwiek wgnieceń.
  • ηc → 0 oznacza warunki silnego zanieczyszczenia prowadzące do powstania wyraźnych wgnieceń.
W modelu trwałości nominalnej według SKF, wskaźnik stopnia czystości stosowany do danego łożyska podnosi wartość naprężeń, zmniejszając graniczne obciążenie zmęczeniowe łożyska Pu (tj. poprzez pomnożenie go przez wskaźnik stopnia czystości ηc).

Zestawiając obniżone graniczne obciążenie zmęczeniowe z rzeczywistym obciążeniem łożyska, wartość trwałości zmęczeniowej (ηc × Pu/P) uwzględnia zarówno względne obciążenie łożyska, jak i miejscowe pole naprężeń (wykres 1).

  • Warunki czystości (wysoki wskaźnik stopnia czystości ηc) i obciążenie łożyska poniżej granicznego obciążenia zmęczeniowego przekładają się na wysoką odporność na zmęczenie.
  • Warunki zanieczyszczenia i obciążenie łożyska powyżej granicznego obciążenia zmęczeniowego przekładają się na małą odporność na zmęczenie.
Zwiększający naprężenia wpływ zanieczyszczenia na zmęczenie łożyska zależy od szeregu parametrów – między innymi od rozmiaru łożyska, względnych warunków smarowania, wielkości i rozkładu zanieczyszczeń stałych oraz rodzajów zanieczyszczeń (miękkie, twarde itd.). Dlatego też nie ma sensu precyzyjne wyznaczanie wartości wskaźnika stopnia czystości ηc , które obowiązywałyby generalnie. Wartości wytyczne zgodne z normą ISO 281 podano jednak w tabeli 1.
Aby ułatwić sobie wyliczenie wskaźnika stopnia czystości ηc, skorzystaj z narzędzia SKF Bearing Calculator.
Bardziej szczegółową metodę szacowania wskaźnika stopnia czystości ηc opisano w osobnym dokumencie → Metoda szacowania wskaźnika stopnia czystości ηc na podstawie stopnia czystości środka smarnego [PDF].
SKF logo