Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Proces doboru łożyska

Przy wyborze łożyska, bez względu na jego przeznaczenie, chcesz mieć pewność, że zapewni ono wymagane osiągi sprzętu i to możliwie jak najniższym kosztem. Bardzo ważna jest również wytrzymałość, jako że warunki montażu, eksploatacji i obsługi sprzętu mogą nie być dokładnie znane, i mogą w istocie z czasem się zmieniać.

Oprócz trwałości nominalnej łożyska, przy ustalaniu specyfikacji łożysk do danego zastosowania uwzględnić trzeba szereg innych kluczowych czynników, a należą do nich:

 • środek smarny i metoda jego doprowadzania
 • pasowania na wale i w oprawie
 • klasa luzu łożyska
 • materiał i prowadzenie koszyka
 • stabilność wymiarowa
 • wymagania dotyczące dokładności
 • uszczelnienie łożyska
 • metoda montażu i obsługa
Dla usprawnienia oceny tych kluczowych czynników, zalecamy stosowanie poniższego procesu doboru:

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Ikony odpowiadają poszczególnym etapom procesu.
Proces ten stanowi przejrzyste podejście do sprawy doboru łożyska – wyraźnie podzielony na kolejne kroki, ukazuje ogólne zależności pomiędzy nimi. Jasno określone i nazwane tym sposobem etapy powinny ułatwić znalezienie potrzebnych informacji na temat zgłębianego zagadnienia. Niemniej jednak napotkasz w nim wzajemne zależności, ze względu na które trzeba niekiedy przechodzić między etapami w tę i z powrotem.

Wsparcie SKF

Usługi serwisu technicznego SKF do spraw zastosowań

Serwis techniczny SKF do spraw zastosowań świadczy specjalistyczne usługi, które mogą Ci pomóc w sprawach technicznych.

Czerpiąc z bogatego doświadczenia, przy wsparciu ogólnoświatowej sieci ekspertów z różnych branż, lokalni inżynierowie SKF ds. zastosowań współpracują z producentami sprzętu oryginalnego i użytkownikami końcowymi, wspierając ich w opracowywaniu rozwiązań technicznych.

Realizując krok po kroku proces analizy zastosowania oraz posługując się sieciowymi i zastrzeżonymi narzędziami obliczeniowymi, specjaliści SKF potrafią określić właściwy rodzaj i rozmiar łożyska oraz ustalić inne wymagania, dotyczące przykładowo smarowania, pasowania i uszczelnienia, których spełnienie jest niezbędne do skonstruowania właściwego rozwiązania i uzyskania niezawodnej pracy maszyn wirujących. → Wspomagające narzędzia obliczeniowe, poniżej.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy w związku z procesem doboru łożysk albo informacjami zawartymi w rozdziałach poświęconych produktom, zwróć się do serwisu technicznego SKF do spraw zastosowań za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela firmy SKF.

Wspomagające narzędzia obliczeniowe

We wczesnej fazie procesu analizy i projektowania układu, doboru łożysk dokonuje się wstępnie według różnych założeń. W miarę jak proces ten postępuje, dane wejściowe uzupełnia się, dzięki czemu rezultaty ulegają doprecyzowaniu.
SKF świadczy wsparcie na wszystkich etapach tego procesu, za sprawą naszych programowych narzędzi inżynierskich (schemat 1): od łatwych w obsłudze narzędzi online, wykorzystujących wzory zawarte w tym i w innych rozdziałach dostępnych w serwisie skf.com, po nasze najbardziej wyszukane systemy symulacji, oparte na najaktualniejszej wiedzy teoretycznej.
Narzędzia online

Narzędzia inżynierskie online SKF (schemat 1) oferują następujący zakres funkcjonalności:

 • wyszukiwanie danych technicznych łożysk według oznaczenia lub wymiarów
 • obliczanie wielu przydatnych parametrów dotyczących łożysk i układów, takich jak trwałość nominalna podstawowa łożyska, trwałość nominalna według SKF, obciążenie minimalne, tolerancje i pasowania wału i oprawy czy okresy pracy smaru do wymiany
 • ocena możliwości prostych łożyskowań
 • generowanie rysunków łożysk i opraw, które można w dalszej kolejności importować do większości powszechnie stosowanych programów typu CAD
SKF SimPro Quick
SKF SimPro Quick (wykres 1) to oprogramowanie do symulacji łożyskowania umożliwiające szybką ocenę budowy i eksploatacyjnych osiągów łożyskowań na podstawie właściwych dla zastosowania wymagań i warunków. Oprócz podstawowej analizy zapewnianej przez narzędzia online, pozwala ono na określanie rozkładu obciążeń w łożysku oraz wpływu luzu i sztywności łożyska.

Narzędzie SKF SimPro Quick – obsługiwane intuicyjnie, nietrudne do opanowania w krótkim czasie, wykorzystujące proces analizy układu i doboru łożyska SKF – umożliwia pełniejsze wykorzystanie technicznej wiedzy SKF. Całkowicie kompatybilne z platformą SKF SimPro, pozwoli Ci ono łatwo wymieniać i omawiać wyniki z przedstawicielem SKF.

SKF SimPro Expert
SKF SimPro Expert (schemat 1) to główny program do analizy łożyskowań wykorzystywany przez inżynierów SKF ds. zastosowań. Jest to zaawansowane narzędzie do symulacji łożyskowań, pozwalające na badanie układów wielowałowych w stopniu głębszym niż SKF SimPro Quick. Szeroki zakres jego funkcjonalności obejmuje:
 • większość funkcji modelowania niezbędnych do badania układów wirujących w ogólnych zastosowaniach przemysłowych
 • liczne opcje analizy zachowania układów, takie jak wpływ luzu czy szczegółowy rozkład naprężeń na powierzchni styku tocznego
 • projektowanie doświadczeń (DOE - design of experiments)
SKF SimPro Expert umożliwia też dodawanie zaawansowanych modułów do celów dalszych analiz, dotyczących przykładowo wpływu podparcia podatnego na parametry pracy łożyska.

Aby uzyskać więcej informacji na temat SKF SimPro Expert i sposobów, jakimi narzędzie to może Ci pomóc, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem SKF.

SKF BEAST
SKF BEAST – Bearing Simulation Tool, czyli dosłownie „narzędzie do symulacji łożyskowania” (schemat 1) – to programowe narzędzie symulacyjne umożliwiające inżynierom SKF drobiazgowe zbadanie wewnętrznej dynamiki mechanicznego zespołu – na przykład łożyska – w praktycznie dowolnych warunkach obciążenia.

Jest to złożony system, kładący szczególny nacisk na warunki przejściowe, szczegółową geometrię i strefy styku, pozwalający tym samym na wnikliwe przeanalizowanie na przykład zachowania koszyka łożyska i mechanizmów rządzących jego zużyciem.

Pozwala to na „testowanie” nowych koncepcji i projektów w krótszym czasie oraz uzyskiwanie większej ilości informacji niż w przypadku konwencjonalnych testów przeprowadzanych na stanowiskach do prób.

Aby uzyskać więcej informacji na temat SKF BEAST i sposobów, jakimi narzędzie to może Ci pomóc, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem SKF.


Firma SKF stale udoskonala swoje programowe narzędzia projektowe z myślą o inżynierach i klientach SKF, by wspierać ich w uzyskiwaniu rozwiązań optymalnych technicznie, handlowo i z punktu widzenia ochrony środowiska.
SKF logo