Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Równowaga cieplna

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Temperatura pracy łożyska osiąga stan ustalony z chwilą nastania równowagi cieplnej, tzn. zrównoważenia ilości ciepła wytwarzanego i rozpraszanego.
Dopóki stosunek obciążeń C/P > 10 i prędkość wynosi poniżej 50% prędkości granicznej nlimoraz nie ma wyraźnego dopływu ciepła z zewnątrz, chłodzenie za pośrednictwem powietrza z otoczenia oraz fundamentu zwykle wystarcza do uzyskania temperatury roboczej znacznie poniżej +100°C (+210°F). Jeśli warunki te nie są spełnione, przeprowadź bardziej szczegółową analizę, jako że konieczne może być dodatkowe rozpraszanie ciepła.

Ciepło wytwarzane

Ciepło wytwarzane jest sumą:
  • ciepła wytwarzanego przez łożysko na skutek strat mocy powodowanych tarciem łożyska i uszczelnienia
  • przepływu ciepła z przylegających części i pobliskich procesów

Ciepło powstające w łożysku na skutek tarcia (straty mocy)

Na tarcie w łożysku składają się głównie tarcie toczne, tarcie ślizgowe, tarcie uszczelnień oraz straty tarcia wynikającego z oporów ruchu w środowisku olejowym. → Tarcie w łożysku, straty mocy i moment rozruchowy

Przepływ ciepła z przylegających części lub pobliskich procesów

W wielu zastosowaniach łożyska znajdują się w miejscach, gdzie przyjmują:
  • ciepło pochodzące od pracujących części maszyn (np. wynikające z tarcia kół zębatych lub uszczelnień wału)
  • ciepło z zewnątrz (np. od gorącej pary przepływającej przez wał drążony)

To, oprócz ciepła wytwarzanego przez same łożyska, wpływa na temperaturę pracy łożysk. Do takich zastosowań należą:

  • cylindry suszące w maszynach papierniczych
  • walce kalandra w maszynach do wyrobu folii
  • sprężarki
  • wentylatory gorących gazów
Dopływ ciepła od przylegających części urządzenia lub od procesu może być bardzo wyraźny i zwykle trudno go oszacować. Z reguły łożysko się izoluje, w możliwie jak największym stopniu, względem dodatkowych przepływów ciepła.

Ciepło rozpraszane

Ciepło rozpraszane jest sumą:
  • ciepła rozpraszanego przez wał, oprawę i ciągi powietrza w otoczeniu (np. efekt chłodzenia występujący w warunkach arktycznych)
  • ciepła rozpraszanego przez środek smarny lub system smarowania
SKF logo