Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Parametry pracy i warunki eksploatacji

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Pierwszym etapem procesu doboru łożysk jest zrozumienie i udokumentowanie:
 • wymaganych parametrów pracy
 • warunków eksploatacji i dotyczących ich założeń
 • wszelkich innych warunków wstępnych aplikacji

Konstruowany układ może stawiać przed łożyskowaniem rozmaite wymogi. Najczęściej wymagania obejmują następujące elementy:

 • trwałość eksploatacyjna łożyska
 • zakres prędkości i zdolność do wytrzymywania występujących poziomów przyspieszenia
 • dokładność promieniowego i osiowego ustawienia wału
 • zdolność radzenia sobie z niskimi lub wysokimi temperaturami oraz gradientami temperatury
 • generowane poziomy hałasu i drgań
Względna istotność tych czynników eksploatacyjnych może wpłynąć na kolejność wykonywania poszczególnych kroków w ramach procesu doboru łożyska i analizy układu.

Warunki eksploatacji należy określić możliwie jak najbardziej drobiazgowo. Najważniejszymi parametrami pracy są:

 • obciążenie
 • prędkość
 • temperatura
 • środek smarny i jego czystość
Zwykle daje się je wyznaczyć w drodze fizycznej i mechanicznej analizy układu, albo na podstawie doświadczeń z obsługą podobnych układów. Należy dopilnować, żeby wszelkie przyjmowane założenia zostały rzetelnie udokumentowane.
Warunki pracy zazwyczaj zmieniają się z upływem czasu – np. w układach o zmiennych prędkościach lub na skutek sezonowych zmian temperatury czy w efekcie zwiększania mocy wyjściowej. Istotny jest zakres tej zmienności. W pewnych sytuacjach znaczenie mogą mieć obie granice tego zakresu – gdzie indziej ważna może być tylko dolna lub górna granica.

Zoptymalizowanie konstrukcji może wymagać kilkakrotnego powtórzenia sekwencji wybranych etapów procesu doboru łożysk. Aby ograniczyć ilość takich powtórzeń do minimum, zrewiduj i uszereguj według ustalonych priorytetów wszelkie warunki wstępne, takie jak:

 • przestrzeń dostępna w kierunku promieniowym lub osiowym
 • średnice wału uzależnione od wymagań dotyczących wytrzymałości wału
 • wybór środka smarnego uzależniony od innych elementów układu
Ilustr. 1 przedstawia zależności pomiędzy podstawowymi warunkami pracy, wymaganiami układu oraz różnymi aspektami konstrukcji łożyskowania. Zilustrowane zestawienia nie są jednakże wyczerpujące, bowiem przy dążeniu do uzyskania trwałego i niekosztownego rozwiązania zaistnieć może konieczność uwzględnienia innych czynników i zależności, takich jak cena czy dostępność.
Aby usprawnić kontakt z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań, posłuż się Kartą informacji o zastosowaniu [PDF].
SKF logo