Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Montaż

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Przystępując do montażu upewnij się, że dysponujesz wszystkimi niezbędnymi częściami, narzędziami, sprzętem i danymi. Zapoznaj się z rysunkami i instrukcjami wskazującymi prawidłową kolejność montażu i właściwe ustawienie poszczególnych elementów. Łożyska powinny pozostać w oryginalnych opakowaniach aż do momentu montażu, aby nie zostały narażone na zanieczyszczenia. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo, że łożyska zostały zanieczyszczone na skutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi lub z powodu uszkodzenia opakowania, należy je przed zamontowaniem umyć i wysuszyć.

Miejsce montażu

Łożyska należy montować w suchym i wolnym od kurzu pomieszczeniu, z dala od maszyn wytwarzających opiłki i pył. Jeśli łożyska muszą być montowane w obszarze niezabezpieczonym, co dotyczy często dużych łożysk, należy podjąć kroki mające na celu ochronę łożyska i miejsca montażu przed zanieczyszczeniami takimi jak kurz, brud i wilgoć. W tym celu łożysko lub części maszyn można przykryć lub owinąć plastikiem lub folią.

Sprawdzenie elementów współpracujących

Oprawy, wały, uszczelnienia i inne elementy układu łożysko-wał-oprawa powinny zostać sprawdzone – dla pewności, że są czyste. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na otwory smarowe i otwory gwintowane, powierzchnie wprowadzające oraz rowki – czy są wolne od pozostałości po obróbce mechanicznej. Trzeba się także upewnić, że niemalowane powierzchnie opraw odlewanych są pozbawione resztek masy formierskiej, a wszelkie zadziory zostały usunięte.

Kiedy wszystkie elementy zostaną już oczyszczone i osuszone, sprawdź dokładność wymiarów i kształtu każdej części. Łożyska będą pracowały bez zarzutu tylko wówczas, gdy zachowane zostaną wymagane dokładności elementów współpracujących. Średnica walcowych powierzchni osadzenia łożyska na wale i w oprawie powinna zostać zmierzona mikrometrem lub średnicówką w dwóch przekrojach i w czterech kierunkach (ilustr. 1). Stożkowe miejsca osadzenia na wale mogą zostać skontrolowane przy pomocy sprawdzianów pierścieniowych (serii GRA 30), sprawdzianów stożkowych (serii DMB lub 9205) albo liniałów sinusowych.

Usuwanie środka konserwującego

Zwykle nie jest konieczne usunięcie środka konserwującego, którym pokryte są nowe łożyska. Należy jedynie wytrzeć go z powierzchni otworu i powierzchni zewnętrznej. Jeżeli jednak przewidziany środek smarny nie jest kompatybilny z zastosowanym środkiem konserwującym, łożysko trzeba starannie umyć i wysuszyć. Łożyska uszczelnione (z uszczelnieniami lub z blaszkami ochronnymi) są wypełnione smarem plastycznym i nie powinny być myte przed montażem.

Transport łożysk w warsztacie i kwestie bezpieczeństwa

SKF zaleca stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej – takich jak rękawice, obuwie i okulary ochronne – oraz narzędzi do przenoszenia i podnoszenia (ilustr. 2) przeznaczonych w szczególności do manipulowania łożyskami. Stosowanie właściwych narzędzi zwiększa bezpieczeństwo i zarazem pozwala zaoszczędzić czas oraz ograniczyć potrzebny wysiłek.

Do pracy z łożyskami gorącymi lub pokrytymi olejem, SKF zaleca noszenie odpowiednich rękawic odpornych na olej i wysokie temperatury (ilustr. 3).

Do dużych, ciężkich łożysk używaj wciągnika wielokrążkowego, który będzie podpierał łożysko od spodu (ilustr. 4). Zastosowanie sprężyny między hakiem wciągnika a zawiesiem znacznie ułatwi ustawienie łożyska podczas wsuwania go na wał.

Dla ułatwienia podnoszenia, duże łożyska mogą mieć wykonane – na specjalne zamówienie – otwory gwintowane na powierzchniach czołowych pierścieni, służące do wkręcenia śrub oczkowych. Otwory te mają za zadanie tylko przenieść ciężar łożyska, jako że średnica i głębokość otworów jest ograniczona grubością pierścienia. Należy dopilnować, żeby śruby oczkowe były poddawane obciążeniom tylko w kierunku wyznaczonym przez oś trzonu śruby (ilustr. 5).

Metody i narzędzia

Zależnie od rodzaju i wielkości łożyska, do montażu wykorzystuje się metody mechaniczne, cieplne lub hydrauliczne (→ Metody i narzędzia SKF [PDF]). Ze względu na wielkość, łożyska są sklasyfikowane w następujący sposób:

  • małe → d ≤ 80 mm 
  • średniej wielkości → 80 mm < d < 200 mm 
  • duże → d ≥ 200 mm
W każdym przypadku ważne jest, żeby pierścienie łożyska, koszyki i elementy toczne lub uszczelnienia nie były poddawane bezpośrednim uderzeniom przez twarde przedmioty, a siła montażowa nigdy nie była przenoszona przez elementy toczne.

Jeśli stosowane jest pasowanie ciasne, współpracujące powierzchnie powinny być pokryte cienką warstwą oleju o małej lepkości. W przypadku pasowania luźnego, współpracujące powierzchnie powinny być pokryte środkiem SKF przeciw korozji ciernej.

SKF logo