Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Montaż łożyskowań nastawnych

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Zamieszczone poniżej wytyczne dotyczą wyłącznie nastawiania luzu montażowego w łożyskowaniach z jednorzędowymi łożyskami kulkowymi skośnymi lub łożyskami stożkowymi.
Luz montażowy w łożyskach kulkowych skośnych jednorzędowych i w łożyskach stożkowych jednorzędowych jest ustalany dopiero przy zabudowie, gdy jedno łożysko nastawia się względem drugiego. Zwykle łożyska te są montowane parami w układzie rozbieżnym (O) lub w układzie zbieżnym (X) i jeden pierścień łożyska przesuwa się osiowo aż do uzyskania określonego luzu lub napięcia wstępnego. Informacje na temat napięcia wstępnego łożyska, patrz Dobór napięcia wstępnego.
Czynnikami decydującymi o wartości luzu, jaki ma zostać uzyskany przy zabudowie, są wielkość łożyska i rodzaj układu oraz warunki pracy takie jak obciążenie i temperatura. Ponieważ istnieje określona zależność między luzem promieniowym a osiowym w łożyskach kulkowych skośnych i łożyskach stożkowych, wystarczy ustalić jedną z tych wartości – na ogół podaje się luz osiowy łożyskowania. Tę określoną wartość uzyskuje się następnie poprzez pomiar luzu w trakcie nastawiania i odpowiednio luzowanie lub dokręcanie nakrętki na wale lub gwintowanego pierścienia w otworze oprawy, lub też przez włożenie kalibrowanych podkładek pomiędzy jeden z pierścieni łożyska a jego występ oporowy. Wybór sposobu nastawiania i pomiaru luzu uzależnia się od tego, czy proces ten jest jednorazowy, czy ma się powtarzać.
Jedna z metod sprawdzania luzu osiowego w łożyskowaniu polega na użyciu czujnika zegarowego przymocowanego do piasty (ilustr. 1). Przy nastawianiu i pomiarze luzu łożysk stożkowych należy w czasie regulacji wykonać kilka obrotów wałem lub oprawą w obu kierunkach, w celu zapewnienia prawidłowego styku między czołami wałeczków a obrzeżem prowadzącym pierścienia wewnętrznego. Przy nieprawidłowym przyleganiu wałeczków wynik pomiarów może być zafałszowany i nie uzyska się wymaganego nastawienia.
SKF logo