Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Montaż łożysk z otworem stożkowym

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Pierścienie wewnętrzne łożysk z otworem stożkowym są zawsze montowane na wale z pasowaniem ciasnym. O wielkości wcisku decyduje zakres nasunięcia łożyska na gniazdo stożkowe na wale albo na tuleję wciąganą lub wciskaną. W miarę jak łożysko jest nasuwane na stożkowe miejsce osadzenia, jego luz wewnętrzny promieniowy maleje. To zmniejszenie luzu – lub odległość przesunięcia osiowego – można zmierzyć w celu określenia wielkości wcisku i prawidłowości osadzenia. Wytyczne dotyczące zmniejszenia luzu promieniowego i przesunięcia osiowego znajdziesz w odpowiednim rozdziale katalogu poświęconym danemu produktowi.
Metoda SKF Drive-up (SKF Drive-up Method) to niezawodny i sprawdzony sposób montowania łożysk SKF na stożkowych miejscach osadzenia. Więcej informacji na ten temat, patrz program metody SKF Drive-up SKF Drive-up Method Program.

Łożyska małe i średniej wielkości
Łożyska o średnicy otworu do 80 mm włącznie (d ≤ 80 mm) mogą być nasuwane na stożkową powierzchnię osadzenia albo za pomocą zestawu narzędzi do montażu łożysk, albo – najlepiej – przy użyciu nakrętki łożyskowej. W przypadku montażu na tulei wciąganej należy skorzystać z nakrętki dostarczanej razem z tuleją i dokręcić ją za pomocą klucza hakowego lub udarowego. Tuleje wciskane można wsuwać w otwór łożyska przy pomocy zestawu narzędzi do montażu łożysk albo za pomocą nakrętki. Do montażu łożysk o średnicy od 50 mm wzwyż można wykorzystywać także nakrętki hydrauliczne SKF.

Łożyska średniej wielkości i duże
Większe łożyska, o średnicy otworu powyżej 80 mm (d > 80 mm), wymagają przyłożenia przy montażu znacznie większej siły, w związku z czym należy używać do tego nakrętek hydraulicznych SKF. SKF zaleca także, gdziekolwiek znajduje to zastosowanie, używanie wałów i tulei z rowkami i kanałami do metody wtrysku olejowego. Połączenie tych dwóch metod znacznie przyspiesza i upraszcza montaż i demontaż oraz podnosi poziom bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat sprzętu do wtłaczania oleju pod ciśnieniem wymaganego do nakrętek hydraulicznych i metody wtrysku olejowego, patrz Narzędzia do obsługi łożysk oraz skf.com/mount.

Montaż za pomocą nakrętek hydraulicznych SKF

Łożyska z otworem stożkowym mogą być montowane przy pomocy nakrętki hydraulicznej SKF: Nakrętka hydrauliczna może zostać umieszczona na nagwintowanej części wału (ilustr. 1) lub na gwincie tulei (ilustr. 2ilustr. 3). Pierścieniowy tłok przylega do pierścienia wewnętrznego łożyska (ilustr. 1ilustr. 2) lub do elementu oporowego na wale, którym może być nakrętka na gwincie wału (ilustr. 3) lub płyta przykręcona do końca wału. Tłoczenie oleju do nakrętki hydraulicznej skutkuje przesuwem osiowym tłoka z siłą potrzebną do wsunięcia pierścienia wewnętrznego na stożek i przeprowadzenia montażu w dokładny i bezpieczny sposób.

Metoda wtrysku olejowego

W metodzie wtrysku olejowego olej jest wtryskiwany pod wysokim ciśnieniem – poprzez kanały i rowki rozprowadzające – pomiędzy łożysko a miejsce osadzenia łożyska, w celu wytworzenia filmu olejowego. Film olejowy oddziela współpracujące powierzchnie i znacznie zmniejsza występujące pomiędzy nimi tarcie. Metoda ta znajduje zwykle zastosowanie przy montażu łożysk bezpośrednio na stożkowym miejscu osadzenia (ilustr. 4). Potrzebne kanały i rowki powinny być integralną częścią konstrukcji wału. Metoda ta może też być używana do montażu łożysk na tulejach wciąganych lub wciskanych, które zostały przygotowane do zastosowania metody wtrysku olejowego.

Łożysko baryłkowe montowane na tulei wciskanejz kanałami olejowymi jest pokazane na fig. 5. Olej jest wtryskiwany pomiędzy wszystkie dopasowane powierzchnie, dzięki czemu tuleja wciskana może zostać wciśnięta w otwór łożyska po dokręceniu śrub.

Weryfikacja pasowania ciasnego
Podczas montażu wielkość wcisku określa się zwykle jedną z następujących metod:
 • pomiar zmniejszenia luzu promieniowego
 • pomiar kąta dokręcenia nakrętki łożyskowej
 • pomiar przemieszczenia osiowego łożyska
 • pomiar rozszerzenia pierścienia wewnętrznego
W przypadku łożysk kulkowych wahliwych dodatkową metodą jest wyczuwanie zmniejszenia luzu promieniowego poprzez wychylanie pierścienia zewnętrznego (→ Montaż).

Pomiar zmniejszenia luzu promieniowego

Metoda polegająca na pomiarze szczelinomierzem wewnętrznego luzu promieniowego łożyska jest najczęściej stosowana w przypadku średniej wielkości oraz dużych łożysk baryłkowych i łożysk toroidalnych CARB. Zalecane wartości zmniejszenia wewnętrznego luzu promieniowego potrzebne do uzyskania prawidłowego pasowania ciasnego podano w odpowiednim rozdziale katalogu poświęconym określonemu produktowi.

Przed montażem należy zmierzyć luz między pierścieniem zewnętrznym a najwyżej położonym elementem tocznym (ilustr. 6). W trakcie montażu powinien być mierzony luz między pierścieniem wewnętrznym lub zewnętrznym a najniżej położonym elementem tocznym, zależnie od konstrukcji wewnętrznej łożyska (ilustr. 7).

Przed dokonaniem pomiaru pierścień wewnętrzny lub zewnętrzny powinien zostać kilkakrotnie obrócony. Zarówno pierścienie łożyska, jak i zespół elementów tocznych muszą być ustawione względem siebie współśrodkowo.

W przypadku dużych łożysk, zwłaszcza tych z cienkościennym pierścieniem zewnętrznym, na wynik pomiaru mogą wpływać odkształcenia sprężyste pierścieni spowodowane ciężarem łożyska lub siłą wymaganą do przeciągnięcia listka szczelinomierza między bieżnią i nieobciążonym elementem tocznym. Aby określić „rzeczywisty” luz przed montażem i po montażu, należy wykonać następującą procedurę (ilustr. 8):
 1. Zmierz luz „c” w położeniu godziny 12 w przypadku łożyska stojącego lub w położeniu godziny 6 w przypadku łożyska niezamontowanego wiszącego na wale.
 2. Zmierz luz „a” w położeniu godziny 9 oraz luz „b” w położeniu godziny 3, nie poruszając łożyskiem.
 3. Oblicz „rzeczywisty” luz wewnętrzny promieniowy ze stosunkowo dobrą dokładnością według wzoru 0,5 (a + b + c).

Pomiar kąta dokręcenia nakrętki łożyskowej

Ta metoda może być stosowana przy montażu łożysk małych i średniej wielkości – o średnicy otworu d ≤ 120 mm. Zalecane wartości kąta dokręcenia nakrętki α podano w odpowiednim rozdziale katalogu poświęconym określonemu produktowi.

Przed przystąpieniem do końcowego dokręcania nakrętki należy nasunąć łożysko na stożkową powierzchnię osadzenia tak, aby łożysko było stabilnie osadzone. Dokręcenie nakrętki o zalecany kąt α (ilustr. 9) spowoduje nasunięcie łożyska na stożkową powierzchnię osadzenia o odpowiednią odległość. Pierścień wewnętrzny łożyska będzie miał w efekcie wymagane pasowanie ciasne. O ile tylko to możliwe, należy sprawdzić wartość luzu końcowego (pomontażowego).

Pomiar przemieszczenia osiowego łożyska

Łożyska z otworem stożkowym można montować mierząc przemieszczenie osiowe pierścienia wewnętrznego względem jego powierzchni osadzenia. Zalecane wartości wymaganego przemieszczenia osiowego podano w odpowiednim rozdziale katalogu poświęconym określonemu produktowi.

Jednakże do montażu łożysk średniej wielkości i dużych zalecana jest metoda SKF Drive-up. Ta metoda montażu zapewnia niezawodny i wygodny sposób określania wielkości wcisku. Prawidłowe pasowanie uzyskuje się poprzez kontrolę przemieszczenia osiowego łożyska od ustalonego wcześniej położenia. Sprzęt stosowany w metodzie SKF Drive-up przedstawia ilustr. 10. Do potrzebnego wyposażenia należy nakrętka hydrauliczna SKF (1) wyposażona w czujnik zegarowy (2) i pompa hydrauliczna (3) z manometrem (4).

Metoda SKF Drive-up opiera się na dwuetapowej procedurze montażu (ilustr. 11):
 • Etap 1
  Poprzez wytworzenie określonego wcześniej ciśnienia w nakrętce hydraulicznej łożysko jest nasuwane na powierzchnię osadzenia do pozycji startowej.
 • Etap 2
  Poprzez zwiększanie ciśnienia w nakrętce hydraulicznej pierścień wewnętrzny łożyska jest nasuwany dalej na gnieździe stożkowym aż do pozycji końcowej. Kontrolowane przemieszczenie jest mierzone za pomocą czujnika zegarowego.
Zalecane wartości ciśnienia oleju wymaganego do osiągnięcia pozycji startowej i wartości przemieszczenia osiowego do osiągnięcia pozycji końcowej dla poszczególnych łożysk są dostępne w programie metody SKF Drive-up SKF Drive-up Method Program.

Pomiar rozszerzenia pierścienia wewnętrznego

Pomiar rozszerzenia pierścienia wewnętrznego jest szybkim i dokładnym sposobem na określanie właściwego położenia dużych łożysk baryłkowych i łożysk toroidalnych CARB (d ≥ 340 mm, zależnie od serii łożyska) na stożkowej powierzchni osadzenia. Aby użyć tej metody, należy zastosować normalne narzędzia hydrauliczne do montażu oraz zestaw SensorMount, który obejmuje łożysko z czujnikiem osadzonym w pierścieniu wewnętrznym i specjalny przenośny miernik (ilustr. 12). Kwestie takie jak wielkość łożyska, materiał wału i jego konstrukcja (pełny czy drążony) oraz wykończenie powierzchni nie muszą być specjalnie brane pod uwagę.

SKF logo