Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Próbny rozruch

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Po zakończeniu montażu łożyskowanie powinno przejść próbny rozruch w celu określenia, czy wszystkie elementy pracują prawidłowo. Próba ruchowa powinna zostać przeprowadzona z częściowym obciążeniem oraz – gdzie stosowany jest szeroki zakres prędkości – przy małych i umiarkowanych prędkościach.
WAŻNE: W żadnym przypadku łożysko toczne nie może być uruchamiane bez obciążenia a potem być rozpędzane do wysokich prędkości obrotowych, ponieważ powstaje przy tym niebezpieczeństwo, że wystąpią poślizgi między elementami tocznymi a bieżniami, co spowoduje uszkodzenie bieżni. Do łożyska musi być przyłożone określone obciążenie minimalne (patrz Obciążenie minimalne w odpowiednim rozdziale katalogu poświęconym określonemu produktowi).
Wszelkie drgania i hałas można sprawdzać przy pomocy sprzętu SKF do monitorowania stanu. Normalnie pracujące łożysko powinno wydawać równomierny odgłos podobny do pomruku. Odgłosy przypominające gwizdy i piski wskazują na niedostateczne smarowanie. Zmienne dudnienie lub uderzanie wynika, w większości przypadków, z obecności zanieczyszczeń w łożysku albo z uszkodzenia łożyska w trakcie montażu.
Wzrost temperatury łożyska bezpośrednio po rozruchu jest zjawiskiem normalnym. W przypadku smarowania smarem plastycznym temperatura pozostaje podwyższona do czasu równomiernego rozprowadzenia smaru w węźle łożyskowym, po czym zostaje osiągnięta temperatura równowagi. Nadzwyczajnie wysokie temperatury lub ciągłe skoki temperatury wskazują na zbyt dużą ilość smaru w łożyskowaniu, nadmierne napięcie wstępne albo promieniowe lub osiowe odkształcenie łożyska. Innymi przyczynami mogą być błędne wykonanie lub nieprawidłowy montaż elementów współpracujących, albo że uszczelnienia wytwarzają zbyt dużo ciepła.
Podczas próbnego rozruchu lub bezpośrednio po nim należy sprawdzić działanie uszczelnień i układu smarowania, a także poziom oleju, w przypadku smarowania zanurzeniowego. Jeżeli poziom hałasu i drgań jest wysoki, zalecane jest sprawdzenie środka smarnego pod kątem obecności zanieczyszczeń.
SKF logo