Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System podstawowych oznaczeń łożysk

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl określonego systemu oznaczeń. Pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków oraz przyrostków (schemat 1). Oznaczenie podstawowe określa:

 • rodzaj łożyska
 • konstrukcję podstawową
 • wymiary główne

Przedrostki i przyrostki identyfikują cechy konstrukcyjne elementów łożyskowych.

Oznaczenia podstawowe

Oznaczenie podstawowe zawiera zwykle trzy do pięciu cyfr. System oznaczeń podstawowych przedstawia tabela 1. Znaczenie kombinacji liter i cyfr jest następujące:

 • Pierwsza cyfra lub litera, lub kombinacja liter, określa rodzaj łożyska i jego wykonanie podstawowe.
 • Kolejne dwie cyfry identyfikują serię wymiarową ISO. Pierwsza cyfra wskazuje ciąg szerokości lub wysokości (odpowiednio wymiary B, T lub H). Druga cyfra identyfikuje ciąg średnic (wymiar D).
 • Ostatnie dwie cyfry oznaczenia podstawowego stanowią kod wielkości otworu łożyska. Pomnożenie kodu wielkości otworu przez 5 daje średnicę otworu (d) wyrażoną w milimetrach.

Najważniejsze wyjątki w systemie oznaczeń podstawowych są następujące:

 1. W kilku przypadkach pomija się cyfrę oznaczającą rodzaj łożyska lub pierwszą cyfrę serii wymiarowej. W tabeli 1 cyfry te są podane w nawiasach.
 2. Łożyskom o średnicy otworu 10, 12, 15 oraz 17 mm odpowiadają następujące kody wielkości:
  00 = 10 mm
  01 = 12 mm
  02 = 15 mm
  03 = 17 mm
 3. Dla łożysk o średnicy otworu < 10 mm lub ≥ 500 mm, średnica otworu jest zwykle podawana bezpośrednio w milimetrach (w sposób niezakodowany). Liczba określająca wielkość łożyska jest oddzielona od reszty oznaczenia ukośnikiem; przykłady: 618/8 (d = 8 mm), 511/530 (d = 530 mm). Reguła ta dotyczy także standardowych łożysk zgodnych z normą ISO 15, których średnica otworu wynosi 22, 28 lub 32 mm; przykład: 62/22 (d = 22 mm).
 4. W przypadku niektórych rodzajów łożysk o średnicy otworu < 10 mm, takich jak łożyska kulkowe zwykłe, łożyska kulkowe wahliwe lub łożyska kulkowe skośne, średnica otworu także jest podawana bezpośrednio w milimetrach (w sposób niezakodowany), bez oddzielenia ukośnikiem od oznaczenia ciągu wymiarowego; przykłady: 629, 129 (d = 9 mm).
 5. Średnice otworów łożysk odbiegające od standardowego ciągu średnic są zawsze podawane bezpośrednio w milimetrach (w sposób niezakodowany), z dokładnością do trzech cyfr po przecinku. Taki identyfikator średnicy otworu jest elementem oznaczenia podstawowego i jest oddzielany od niego ukośnikiem; przykład: 6202/15.875 (d = 15,875 mm = 5/8 in).

Seria łożyska
Na oznaczenie serii łożyska składają się: identyfikacja rodzaju (typu) łożyska i seria wymiarowa. Oznaczenia najpowszechniej stosowanych serii łożysk przedstawiono w tabeli 1. Cyfry podane w nawiasach są w praktyce pomijane przy oznaczaniu serii łożyska.

Przedrostki i przyrostki

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym kompletne oznaczenie łożyska składa się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych (przedrostków i/lub przyrostków), jak pokazano to w tabeli i przykładach poniżej.

Przedrostki i przyrostki dostarczają dodatkowych informacji na temat łożyska.

Przedrostki są stosowane głównie do identyfikowania elementów składowych łożyska. Mogą także oznaczać odmiany wykonania kompletnych łożysk.

Przyrostki są stosowane do oznaczania konstrukcji lub odmian wykonania, które różnią się w pewien sposób od aktualnej konstrukcji podstawowej. Przyrostki są podzielone na grupy. Gdy identyfikuje się więcej niż jedną cechę szczególną łożyska, kolejność występowania przyrostków odpowiada schematowi przedstawionemu w tabeli poniżej.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przedrostków i przyrostków zawarto w powiązanych rozdziałach katalogu poświęconych poszczególnym produktom.

System oznaczeń

Basic bearing designation system


Przedrostki

Oznaczenie podstawowe

Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna

Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.)

Przyrostki – Konstrukcja koszyka

Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna

Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność

Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły

Przyrostki – Stabilizacja

Przyrostki – Smarowanie

Przyrostki – Inne warianty


Oznaczenia łożysk nieobjęte podstawowym systemem oznaczania łożysk

Łożyska kulkowe samonastawne
Oznaczenia łożysk kulkowych samonastawnych różnią się od opisanego systemu oznaczeń podstawowych i zostały omówione w odpowiednim rozdziale katalogu poświęconym tym produktom.

Łożyska igiełkowe
Oznaczenia łożysk igiełkowych nie są w pełni zgodne z systemem oznaczeń podstawowych łożysk i zostały omówione w odpowiednim rozdziale katalogu poświęconym tym produktom.

Łożyska stożkowe
Oznaczenia łożysk stożkowych metrycznych konstruuje się albo w myśl systemu oznaczeń podstawowych łożysk, albo zgodnie z systemem oznaczeń ustanowionym przez ISO w roku 1977, opisanego w normie ISO 3551).
Łożyska stożkowe calowe są oznaczane zgodnie ze stosowną normą ANSI/ABMA. System oznaczeń łożysk stożkowych objaśniono w odpowiednim rozdziale katalogu poświęconym tym produktom.

Łożyska wykonywane na specjalne zamówienie
Łożyska projektowane tak, aby spełniły specjalne wymagania klienta, są zwykle oznaczane numerem rysunku. Numer rysunku nie dostarcza żadnych informacji na temat łożyska.

Inne łożyska toczne
Łożyska toczne nieuwzględnione w rozdziałach Łożyska kulkoweŁożyska wałeczkowe, takie jak łożyska superprecyzyjne, łożyska cienkościenne, łożyska wieńcowe czy łożyska liniowe, są oznaczane zgodnie z systemami, które mogą znacznie odbiegać od systemu opisanego powyżej.


 1. 1)Informacji na temat sposobu nabycia odpowiedniego dokumentu ISO udziela ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.
SKF logo