Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Elementy i materiały

Na typowe łożysko toczne składają się następujące elementy (ilustr. 1):
 • pierścień wewnętrzny
 • pierścień zewnętrzny
 • kulki lub wałeczki jako elementy toczne
 • koszyk

SKF dostarcza łożyska różnego rodzaju, zabezpieczone uszczelnieniem lub blaszką ochronną z jednej lub z obu stron łożyska. Łożyska uszczelnione obustronnie są fabrycznie napełniane smarem plastycznym. W porównaniu z uszczelnieniem zewnętrznym, stanowią one ekonomiczne i oszczędzające miejsce rozwiązanie.

Pierścienie łożyskowe

Nacisk na powierzchni styku tocznego i cykliczne przetaczanie powoduje zmęczenie materiału w pierścieniach łożyskowych w trakcie pracy łożyska. Pierścienie stalowe, żeby radziły sobie z tym zmęczeniem, muszą być utwardzane (hartowane).

Standardowym gatunkiem stali na pierścienie łożyskowe jest stal 100Cr6, zawierająca w przybliżeniu 1% węgla i 1,5% chromu.

Pierścienie łożysk marki SKF są wytwarzane ze stali zgodnej ze specyfikacjami materiałowymi SKF, obejmującymi wszystkie aspekty istotne dla zapewnienia łożysku dużej trwałości eksploatacyjnej. W przypadku specjalnych wymagań, SKF wykorzystuje także stale nierdzewne lub stale do wysokich temperatur.

Elementy toczne

Elementy toczne (kulki albo wałeczki) przenoszą obciążenie między pierścieniem wewnętrznym i pierścieniem zewnętrznym. Z reguły używa się tego samego gatunku stali do elementów tocznych i pierścieni łożyskowych. Elementy toczne, kiedy to konieczne, mogą być wytwarzane także z materiału ceramicznego. Łożyska z ceramicznymi elementami tocznymi, nazywane łożyskami hybrydowymi, zyskują na popularności.

Koszyki

Główne zadania koszyka są następujące:

 • oddzielanie elementów tocznych w celu ograniczania ilości ciepła wytwarzanego w łożysku wskutek tarcia
 • utrzymywanie równomiernego rozmieszczenia elementów tocznych dla optymalizacji rozkładu obciążenia
 • prowadzenie elementów tocznych w strefie nieobciążonej łożyska
 • utrzymywanie elementów tocznych w łożyskach rozłącznych przy jednym z pierścieni zdjętym w związku z montażem lub demontażem

Koszyki mogą być centrowane (prowadzone) promieniowo (ilustr. 2) na:

 • elementach tocznych
 • pierścieniu wewnętrznym
 • pierścieniu zewnętrznym 

Koszyki prowadzone (centrowane) na elementach tocznych umożliwiają łatwy dostęp środka smarnego do wnętrza łożyska. Koszyki centrowane na pierścieniu, zapewniające dokładniejsze prowadzenie, stosuje się zwykle w łożyskach, które muszą pracować z wysokimi prędkościami, w warunkach silnych drgań lub przy siłach bezwładności wynikających z ruchów całego łożyska.

Rozróżnia się następujące podstawowe rodzaje koszyków:

 • Koszyki tłoczone metalowe (ilustr. 3)
  Koszyki tłoczone metalowe – z blachy stalowej, niekiedy z blachy mosiężnej – są lekkie i wytrzymują wysokie temperatury.

 • Koszyki masywne metalowe wytwarzane metodą obróbki skrawaniem (ilustr. 4)
  Koszyki masywne metalowe wytwarzane metodą obróbki skrawaniem są wykonane z mosiądzu, a niekiedy ze stali lub ze stopu lekkiego. Umożliwiają one pracę z wysokimi prędkościami, w wysokich temperaturach, przy dużych przyspieszeniach i silnych drganiach.

 • Koszyki polimerowe (ilustr. 5)
  Koszyki polimerowe wytwarza się z poliamidu 66 (PA66) lub poliamidu 46 (PA46), a niekiedy z polieteroeteroketonu (PEEK) lub innych tworzyw polimerowych. Dobre właściwości ślizgowe koszyków polimerowych przekładają się na niewielkie tarcie, a tym samym dopuszczają wysokie prędkości obrotowe. Przy słabych warunkach smarowania, koszyki te zmniejszają niebezpieczeństwo zatarcia i powstania uszkodzeń wtórnych, jako że mogą pracować przez pewien czas bez dostatecznego smarowania.

 • Koszyki typu sworzniowego (ilustr. 6)
  Koszyki stalowe typu sworzniowego wymagają przewierconych wałeczków i są stosowane jedynie w łożyskach wałeczkowych dużych rozmiarów. Koszyki tego typu są stosunkowo lekkie i mieszczą dużą liczbę wałeczków.

Uszczelnienie zintegrowane

Uszczelnienie zintegrowane może znacząco wydłużyć okres eksploatacji łożyska, ponieważ zatrzymuje środek smarny w jego wnętrzu i nie dopuszcza do niego zanieczyszczeń. Łożyska SKF są dostępne z różnymi elementami uszczelniającymi:

 • Blaszki ochronne
  Między blaszką ochronną a pierścieniem wewnętrznym istnieje mała szczelina. Łożyska z blaszkami ochronnymi (ilustr. 7) znajdują zastosowanie w warunkach względnej czystości oraz tam, gdzie ze względu na prędkość roboczą lub temperaturę pracy ważne jest utrzymanie tarcia na niskim poziomie.

 • Uszczelnienia
  Łożyska z uszczelnieniami to preferowany wybór do układów pracujących w warunkach umiarkowanego zanieczyszczenia. Gdzie nie sposób wykluczyć obecność wody lub wilgoci, stosuje się zwykle uszczelnienia stykowe (ilustr. 8). Uszczelnienia te wywierają nacisk na powierzchnię ślizgową (ruchomą) jednego z pierścieni łożyska. Uszczelnienia o niskim tarciu (ilustr. 9) i bezstykowe (ilustr. 10) mogą pracować z takimi samymi prędkościami jak łożyska z blaszkami ochronnymi, a przy tym cechują się lepszą skutecznością uszczelnienia.
SKF logo