Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Terminologia

Poniżej objaśniono niektóre spośród często stosowanych pojęć związanych z techniką łożyskową. Szczegółowy opis specjalistycznej terminologii łożyskowej i definicje znaleźć można w normie ISO 5593 Łożyska toczne — Terminologia1).

Symbole

Symbole stosowane w niniejszym katalogu są na ogół zgodne z normami ISO. Najczęściej stosowane symbole wyszczególniono na ilustr. 1ilustr. 2.

dŚrednica otworu
Średnica zewnętrzna
BSzerokość łożyska
HWysokość łożyska
rWymiar ścięcia montażowego
αKąt działania
System wał-łożysko-oprawa
(ilustr. 3)
 1. Łożysko walcowe
 2. łożysko kulkowe dwukierunkowe (o styku czteropunktowym)
 3. Oprawa
 4. Wał
 5. Występ oporowy na wale
 6. Średnica wału
 7. Miejsce osadzenia na wale
 8. Płyta oporowa
 9. Uszczelnienie promieniowe wału
 10. Pierścień pod uszczelnienie
 11. Średnica otworu w oprawie
 12. Miejsce osadzenia w oprawie
 13. Pokrywa oprawy
 14. Pierścień osadczy sprężynujący


Łożyska poprzeczne
(ilustr. 4ilustr. 5)
 1. Pierścień wewnętrzny
 2. Pierścień zewnętrzny
 3. Element toczny: kulka, wałeczek walcowy, wałeczek igiełkowy (igiełka), wałeczek stożkowy, wałeczek baryłkowy (baryłka), wałeczek toroidalny
 4. Koszyk
 5. Element uszczelniający
  Uszczelka – wykonana z elastomeru
  Blaszka ochronna – wykonana z blachy stalowej
 6. Powierzchnia zewnętrzna pierścienia zewnętrznego
 7. Otwór pierścienia wewnętrznego
 8. Powierzchnia obrzeża pierścienia wewnętrznego
 9. Powierzchnia obrzeża pierścienia zewnętrznego
 10. Rowek pod pierścień osadczy
 11. Pierścień osadczy sprężynujący
 12. Powierzchnia czołowa pierścienia zewnętrznego
 13. Rowek roboczy elementu uszczelniającego
 14. Bieżnia pierścienia zewnętrznego
 15. Bieżnia pierścienia wewnętrznego
 16. Rowek roboczy elementu uszczelniającego
 17. Powierzchnia czołowa pierścienia wewnętrznego
 18. Ścięcie montażowe (sfazowanie)
 19. Średnica podziałowa łożyska
 20. Szerokość całkowita łożyska
 21. Obrzeże prowadzące
 22. Obrzeże zabezpieczające
 23. Kąt działania

Łożyska wzdłużne
(ilustr. 6)
 1. Pierścień wewnętrzny
 2. Złożenie wzdłużne (koszyk z zestawem elementów tocznych)
 3. Pierścień zewnętrzny
 4. Pierścień zewnętrzny z kulistą powierzchnią osadzenia
 5. Podkładka kulista


 1. 1)Informacje na temat sposobu nabycia normy ISO 5593 Łożyska toczne — Terminologia, patrz ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.
SKF logo