Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Ogólna wiedza na temat łożysk

W niniejszym rozdziale zawarto ogólne informacje dotyczące łożysk tocznych.
Rozdział Podstawowe informacje o łożyskach zawiera wiadomości, które posiadać powinien każdy czytelnik. Przeczytanie tego rozdziału da Ci:
  • wiedzę o tym, czym są łożyska toczne
  • wiedzę na temat ich elementów
  • podstawowe rozeznanie w kwestii materiałów na łożyska toczne
  • znajomość powiązanej terminologii
  • zrozumienie systemu znormalizowanych wymiarów głównych
  • umiejętność odczytywania informacji o łożysku z jego oznaczenia (numeru części)
Rozdział Tolerancje dostarcza informacji, które pozwolą Ci identyfikować i ustalać tolerancje dla praktycznie wszystkich przedstawionych tu łożysk. Jest to możliwe dzięki temu, że tolerancje łożysk są znormalizowane w skali międzynarodowej – przede wszystkim przez ISO. Rozdziały poświęcone poszczególnym produktom powołują się na treść niniejszego rozdziału, gdziekolwiek jest to konieczne.
W rozdziale Przechowywanie zawarto porady dotyczące obchodzenia się z łożyskami SKF oraz zarządzania ich magazynowaniem.
SKF logo