Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Tolerancje

Klasy dokładności (tolerancji) oraz powiązane wartości dla określonych specyfikacji tolerancji są ustanowione normami ISO 492 (dla łożysk poprzecznych) i ISO 199 (dla łożysk wzdłużnych). W roku 2014 normy te zostały uzgodnione z ogólnymi normami ISO GPS (Geometrical Product Specification – geometryczna specyfikacja produktu), takimi jak ISO 1101 i ISO 5459. Więcej informacji na temat norm ISO 492 i ISO199 oraz zmian, jakie wprowadzono w ich dawniejszych wydaniach, znajdziesz w Platformie e-learningowej SKF.

Do łożysk kulkowych i wałeczkowych SKF stosuje się trzy powszechne klasy tolerancji:

Klasa dokładności (tolerancji) ISOPrzyrostek w oznaczeniu SKFOpis
NormalnaMinimalny standard dla wszystkich łożysk kulkowych i wałeczkowych SKF
Klasa 6P6Zakresy tolerancji węższe niż w klasie Normalnej.
Klasa 5P5Zakresy tolerancji węższe niż w klasie 6.

Rozdziały produktowe poświęcone poszczególnym rodzajom łożysk zawierają informacje na temat zgodności z odpowiednimi klasami dokładności. Klasę dokładności łożyska nie zawsze można wyczytać z przyrostków w jego oznaczeniu. Jeśli pewna klasa dokładności jest dla danego łożyska standardowa, przyrostki w oznaczeniu jej nie wskazują.

Informacje na temat łożysk SKF w klasie dokładności wyższej niż 5, patrz Łożyska superprecyzyjne.

Wartości tolerancji

Obowiązujące wartości tolerancji podano w niżej wymienionych tabelach.

 • Łożyska poprzeczne metryczne, z wyjątkiem łożysk stożkowych:
  Tolerancje klasy dokładności Normalnej → tabela 1
  Tolerancje klasy dokładności P6 → tabela 2
  Tolerancje klasy dokładności P5 → tabela 3
 • Łożyska stożkowe metryczne:
  Tolerancje klasy dokładności Normalnej i CL7C → tabela 4
  Tolerancje klasy dokładności CLN → tabela 5
  Tolerancje klasy dokładności P5 → tabela 6
 • Łożyska poprzeczne calowe, z wyjątkiem łożysk stożkowych:
  Tolerancje klasy dokładności Normalnej → tabela 7
 • Łożyska stożkowe calowe:
  Tolerancje klasy dokładności Normalnej, CL2, CL3 i CL0 → tabela 8
 • Łożyska wzdłużne:
  Tolerancje klasy dokładności Normalnej, P6 i P5 → tabela 9
 • Otwór stożkowy, zbieżność 1:12:
  Tolerancje klasy dokładności Normalnej, P6 i P5 → tabela 10
 • Otwór stożkowy, zbieżność 1:30:
  Tolerancje klasy dokładności Normalnej → tabela 11

Wartości tolerancji, o ile znormalizowane, są zgodne z normami ISO 492, ISO 199 i ANSI/ABMA 19.2.

Symbole tolerancji

Stosowane przez nas symbole tolerancji są zgodne z normami ISO 492 i ISO 199. Objaśniono je we wspomnianych wyżej tablicach tolerancji oraz w tabeli 12. Symbole odnoszą się w większości do dokładności wymiarowej – tylko Kia, Kea, Sd, SD, Sia i Sea odnoszą się do dokładności geometrycznej.

Identyfikacja ciągu średnic

Tolerancje rozrzutu średnicy otworu i średnicy zewnętrznej tVdsptVDsp dla metrycznych łożysk poprzecznych (tabela 1, tabela 2tabela 3) różnią się w zależności od ciągu średnic, do którego zalicza się dane łożysko. Aby ustalić ciąg średnic, odwołaj się do tabeli 13.

SKF logo