Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zasady doboru łożysk tocznych

Przy wyborze łożyska, bez względu na jego przeznaczenie, chcesz mieć pewność, że zapewni ono wymagane osiągi sprzętu i wytrzymałość i to możliwie jak najniższym kosztem.
Przy ustalaniu specyfikacji łożysk do danego zastosowania uwzględnić trzeba szereg kluczowych czynników. Dla usprawnienia oceny tych kluczowych czynników, oddajemy do dyspozycji zalecany przez nas proces doboru, a także dopełniające go informacje i przykłady.
W tym rozdziale znajdziesz:
  • ogólne wiadomości na temat łożysk, w tym:
    • informacje natury ogólnej dotyczące łożysk tocznych, które powinny być Ci znane
    • informacje na rzecz identyfikowania i wyznaczania tolerancji dla łożysk
    • porady w zakresie obchodzenia się z łożyskami SKF oraz zarządzania ich magazynowaniem
  • proces doboru łożyska, będący naszym przejrzystym poradnikiem, obejmujący wyraźnie określone i nazwane etapy (kroki), mający za zadanie pomóc Ci w przeanalizowaniu przewidzianego zastosowania i wyborze najodpowiedniejszego łożyskowania 
  • przykładowe procesy doboru łożyska, ilustrujące proces doboru łożyska w odniesieniu do różnych maszyn i zastosowań
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy w związku z procesem doboru łożyska albo informacjami zawartymi tutaj oraz w rozdziałach poświęconych produktom, zwróć się do serwisu technicznego SKF do spraw zastosowań za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela firmy SKF.
SKF logo