Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Standardowy asortyment SKF

Standardowy asortyment łożysk toroidalnych CARB marki SKF jest dopasowany do zakresu produkcyjnego łożysk baryłkowych. W jego skład wchodzą także łożyska o małej wysokości przekroju poprzecznego, spełniające wymogi minimalnej przestrzeni promieniowej. Wszystkie łożyska CARB są zmodernizowanymi łożyskami klasy SKF Explorer i zostały wyróżnione kolorem niebieskim w tablicy produktowej. Asortyment standardowy obejmuje:
 • łożyska o konstrukcji podstawowej z otworem walcowym lub stożkowym
  • o zbieżności 1:12 (przyrostek K w oznaczeniu)
  • o zbieżności 1:30 (przyrostek K30 w oznaczeniu)
 • łożyska uszczelnione
W kwestii rozmiarów i odmian wykonania nieuwzględnionych w tablicy produktowej należy kontaktować się z SKF.
Łożyska o konstrukcji podstawowej

W zależności od serii i rozmiaru, standardowo dostępne są następujące otwarte łożyska toroidalne CARB:

 • łożyska z koszykiem prowadzonym (centrowanym) na wałeczkach (ilustr. 1)
 • łożyska z koszykiem prowadzonym (centrowanym) na pierścieniu wewnętrznym (ilustr. 2)
 • łożyska z pełną liczbą elementów tocznych z pierścieniem ustalającym (ilustr. 3)

Nominalna nośność łożysk CARB z pełną liczbą elementów tocznych jest znacznie wyższa niż w przypadku równoważnych wymiarowo łożysk z koszykiem.

Łożyska uszczelnione
 • są standardowo dostępne jako małe i średniej wielkości łożyska z pełną liczbą elementów tocznych z otworem walcowym
 • stosowane zwykle do niskich prędkości i bardzo wysokich obciążeń
 • są odpowiednie do pracy przy ruchu obrotowym zarówno pierścienia wewnętrznego, jak i zewnętrznego
 • są wyposażone w dwuwargowe uszczelnienie stykowe z jednej strony lub z obu stron, osadzane w wybraniu w pierścieniu zewnętrznym, uszczelniające względem bieżni pierścienia wewnętrznego
 • są dostępne w dwóch wersjach zróżnicowanych pod względem konstrukcji lub materiału uszczelnienia:
  • uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR) wzmocniony blachą stalową (przyrostek CS5 w oznaczeniu, ilustr. 4)
  • kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR) wzmocniony blachą stalową (przyrostek NS w oznaczeniu, ilustr. 5) oraz uszczelnienia o podwyższonej skuteczności – z myślą przede wszystkim o stosowaniu w warunkach ruchu oscylacyjnego lub bardzo małych prędkości

Łożyska uszczelnione z obu stron są nasmarowane na cały okres eksploatacji i praktycznie bezobsługowe. Wypełnia się je jednym z następujących smarów plastycznych:

 • łożyska z uszczelnieniami HNBR → standardowo smar plastyczny SKF LGHB 2 (→ tabela 1)
 • łożyska z uszczelnieniami NBR → standardowo smar plastyczny SKF LGEP 2 (→ tabela 1)
 • inne smary plastyczne SKF na szczególne życzenie

Więcej informacji na temat smarów plastycznych SKF → Dobór odpowiedniego smaru plastycznego SKF.

Koszyki

Łożyska CARB niemające pełnej liczby elementów tocznych lub wałeczków są wyposażone w jeden z następujących koszyków:

 • koszyk z poliamidu 46 (PA46) wzmocnionego włóknem szklanym, typu klatkowego, prowadzony (centrowany) na wałeczkach (przyrostek TN9 w oznaczeniu)
 • koszyk tłoczony z blachy stalowej, typu klatkowego, prowadzony (centrowany) na wałeczkach (brak przyrostka w oznaczeniu)
 • koszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, typu klatkowego, prowadzony (centrowany) na wałeczkach (przyrostek M w oznaczeniu)
 • koszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na pierścieniu wewnętrznym (przyrostek MB w oznaczeniu)

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.


Łożyska wykonywane na specjalne zamówienie

SKF wykonuje łożyska indywidualizowane – dostosowane do potrzeb zastosowań, w których mają być poddawane niestandardowym warunkom eksploatacji. Dostępne są między innymi łożyska:
 • do maszyn papierniczych lub maszyn do powlekania, wykonywane zgodnie z wysoką klasą dokładności
 • do bardzo trudnych warunków pracy, takich jak panujące w urządzeniach do odlewania ciągłego
 • do zastosowań w wysokich temperaturach

Aby uzyskać więcej informacji na temat łożysk CARB przeznaczonych do specjalnych zastosowań, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

SKF logo