Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk CARB może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych
  • koszyk
  • uszczelnienia
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe

Pierścienie łożysk CARB są stabilizowane cieplnie do temperatur pracy wynoszących co najmniej +200°C (+390°F).

Koszyki

Koszyki stalowe lub mosiężne można stosować w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe. Informacje na temat temperatur granicznych dla koszyków polimerowych zob. w rozdziale Koszyki polimerowe.

Uszczelniacze

Temperatura pracy dopuszczalna dla uszczelnień zależy od materiału uszczelnienia:
  • uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR): od –40 do +150°C (–40 to +300 °F)
  • kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR): od –40 do +90°C (–40 to +195 °F)
    Temperatury dochodzące do +120°C (250 °F) są dopuszczalne przez krótkie okresy.
Wartości szczytowe temperatury występują zwykle na wardze uszczelniającej.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych stosowanych w uszczelnionych łożyskach CARB podano w tablicy 1; temperatury graniczne dla pozostałych smarów plastycznych SKF zob. w rozdziale Dobór odpowiedniego smaru plastycznego SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją sygnalizacji świetlnej SKF.
SKF logo