Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Dane techniczne łożysk

Normy wymiarowe

Wymiary główne: ISO 15

Łożyska identyfikowane po numerze rysunku
Średnica otworu i średnica zewnętrzna dla większości łożysk: ciąg średnic 0 (ISO 15)

Przedziały tolerancji

więcej informacji na ten temat → Przedziały tolerancji

klasa normalna

Łożyska identyfikowane po numerze rysunku
  • dokładność wymiarowa P6
  • dokładność geometryczna P5

Wartości: ISO 492 (tabela 1, tabela 2tabela 3)

Luz wewnętrzny promieniowy

więcej informacji na ten temat → Luz wewnętrzny

klasa normalna

Sprawdź dostępność łożysk z innym luzem

Łożyska identyfikowane po numerze rysunku
przedział od C2 do C4, zgodnie ze wskazaniem Odmiany i cechy (→ tablica produktowa)

Wartości: ISO 5753-1


Wartości obowiązują dla niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.

Dopuszczalna niewspółosiowość

Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska.

Jeżeli niewspółosiowości w danym łożyskowaniu nie sposób uniknąć (dotyczy to np. maszyn do prostowania czy walcarek), skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Dopuszczalne przemieszczenie osiowe (ilustr. 1)

smax → tablica produktowa


Łożyska bez obrzeży oraz mające tylko jedno stałe obrzeże na pierścieniu albo wewnętrznym, albo zewnętrznym, mogą kompensować przemieszczenie osiowe. Przemieszczenie osiowe wału względem oprawy występuje wewnątrz łożyska. W efekcie praktycznie nie występuje wzrost tarcia.

SKF logo