Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Kwestie konstrukcyjne

Wolna przestrzeń z obu stron łożyska

W węźle, gdzie stosowane jest łożysko o konstrukcji NN z koszykiem typu klatkowego lub sworzniowego, konieczne jest zapewnienie wolnej przestrzeni z obu stron łożyska (ilustr. 1) dla umożliwienia osiowego przemieszczania się wału względem oprawy. Wymaganą szerokość wolnej przestrzeni można obliczyć według wzoru

Ca = 1,3 smax

gdzie

Caminimalna szerokość wolnej przestrzeni wymagana po obu stronach łożyska [mm]
smaxdopuszczalne przemieszczenie osiowe – z położenia normalnego – jednego pierścienia łożyska względem drugiego [mm] (→ tablica produktowa)

Podparcie obrzeża

W zastosowaniach, gdzie łożyska walcowe są poddawane obciążeniom osiowym, dla równomiernego rozkładu obciążenia na obrzeżu szczególnie ważne są właściwe całkowite bicie osiowe (→ Tolerancje miejsc osadzenia łożysk i występów oporowych) i wielkość powierzchni oporowych na elementach współpracujących.
Obrzeże pierścienia wewnętrznego powinno być podparte jedynie do połowy swojej wysokości (ilustr. 2), tak aby nie było narażone na szkodliwe naprężenia zmienne, wynikające na przykład z ugięcia wału.

Zalecana średnica występu oporowego na wale może zostać wyznaczona według wzoru

das = 0,5 (d1 + F)

gdzie
das
średnica występu oporowego na wale dla łożysk obciążonych osiowo [mm]
d1
średnica obrzeża pierścienia wewnętrznego [mm] (→ tablica produktowa)
F
średnica bieżni pierścienia wewnętrznego [mm] (→ tablica produktowa)
SKF logo