Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Łożyska o konstrukcji podstawowej

Łożyska walcowe dwurzędowe SKF o konstrukcji podstawowej są dostępne w szeregu wersji konstrukcyjnych. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami dotyczą konfiguracji obrzeży pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego oraz budowy i materiału koszyka. Poniżej wyszczególniono najpowszechniej stosowane odmiany konstrukcyjne.

Konstrukcja łożyskaKonfiguracje obrzeżyKonstrukcja koszyka
Konstrukcja NNU
 • pierścień zewnętrzny: trzy stałe
 • pierścień wewnętrzny: brak
 • jeden koszyk
 • mosiądz obrabiany skrawaniem lub stal obrabiana skrawaniem
 • podwójny, typ grzebieniowy
 • prowadzony (centrowany) na wałeczkach
NNU.1
 • pierścień zewnętrzny: trzy stałe
 • pierścień wewnętrzny: brak
 • dwa koszyki
 • mosiądz obrabiany skrawaniem
 • typ klatkowy
 • prowadzony (centrowany) na wałeczkach
NNU.2
 • pierścień zewnętrzny: jedno stałe pośrodku i dwa swobodne
 • pierścień wewnętrzny: brak
 • jeden koszyk
 • mosiądz obrabiany skrawaniem lub stal obrabiana skrawaniem
 • podwójny, typ grzebieniowy
 • prowadzony (centrowany) na wałeczkach
NNU.3
 • pierścień zewnętrzny: trzy stałe
 • pierścień wewnętrzny: brak
 • dwa koszyki
 • stal obrabiana skrawaniem
 • typ sworzniowy
 • przewiercone wałeczki
konstrukcja NNU.4
 • pierścień zewnętrzny: jedno stałe pośrodku i dwa swobodne
 • pierścień wewnętrzny: brak
 • dwa koszyki
 • stal obrabiana skrawaniem
 • typ sworzniowy
 • przewiercone wałeczki
konstrukcja NNU.5
 • pierścień zewnętrzny: dwa stałe
 • pierścień wewnętrzny: brak
 • jeden koszyk
 • mosiądz obrabiany skrawaniem
 • typ klatkowy
 • prowadzony (centrowany) na wałeczkach
NNU.6
 • pierścień zewnętrzny: dwa stałe
 • pierścień wewnętrzny: brak
 • jeden koszyk
 • stal obrabiana skrawaniem
 • typ sworzniowy
 • przewiercone wałeczki
konstrukcja NNU.7
 • pierścień zewnętrzny: jedno stałe i jedno swobodne
 • pierścień wewnętrzny: brak
 • jeden koszyk
 • mosiądz obrabiany skrawaniem
 • typ klatkowy
 • prowadzony (centrowany) na wałeczkach
konstrukcja NNUB
 • pierścień zewnętrzny: trzy stałe
 • poszerzony pierścień wewnętrzny: brak
 • jeden koszyk
 • mosiądz obrabiany skrawaniem lub stal obrabiana skrawaniem
 • podwójny, typ grzebieniowy
 • prowadzony (centrowany) na wałeczkach
NNUB.1
 • pierścień zewnętrzny: jedno stałe pośrodku i dwa swobodne
 • poszerzony pierścień wewnętrzny: brak
 • jeden koszyk
 • mosiądz obrabiany skrawaniem lub stal obrabiana skrawaniem
 • podwójny, typ grzebieniowy
 • prowadzony (centrowany) na wałeczkach
NNUB.2
 • pierścień zewnętrzny: dwa stałe
 • poszerzony pierścień wewnętrzny: brak
 • jeden koszyk
 • mosiądz obrabiany skrawaniem
 • typ klatkowy
 • prowadzony (centrowany) na wałeczkach
NNUB.3
 • pierścień zewnętrzny: dwa stałe
 • poszerzony pierścień wewnętrzny: brak
 • jeden koszyk
 • stal obrabiana skrawaniem
 • typ sworzniowy
 • przewiercone wałeczki
konstrukcja NNUB.4
 • pierścień zewnętrzny: trzy stałe
 • poszerzony pierścień wewnętrzny: brak
 • dwa koszyki
 • mosiądz obrabiany skrawaniem
 • typ klatkowy
 • prowadzony (centrowany) na wałeczkach
NNUB.5
 • pierścień zewnętrzny: jedno stałe pośrodku i dwa swobodne
 • poszerzony pierścień wewnętrzny: brak
 • dwa koszyki
 • stal obrabiana skrawaniem
 • typ sworzniowy
 • przewiercone wałeczki
konstrukcja NNUP
 • pierścień zewnętrzny: trzy stałe
 • pierścień wewnętrzny: jedno stałe i dwa swobodne
 • jeden koszyk
 • mosiądz obrabiany skrawaniem lub stal obrabiana skrawaniem
 • podwójny, typ grzebieniowy
 • prowadzony (centrowany) na wałeczkach
NNUP.1
 • pierścień zewnętrzny: dwa stałe i jedno swobodne
 • pierścień wewnętrzny: jedno stałe i jedno swobodne
 • dwa koszyki
 • stal obrabiana skrawaniem
 • typ sworzniowy
 • przewiercone wałeczki
konstrukcja NN
 • pierścień zewnętrzny: brak
 • pierścień wewnętrzny: trzy stałe
 • jeden koszyk
 • mosiądz obrabiany skrawaniem lub stal obrabiana skrawaniem
 • podwójny, typ grzebieniowy
 • prowadzony (centrowany) na wałeczkach
NN.1
 • pierścień zewnętrzny: brak
 • pierścień wewnętrzny: trzy stałe
 • dwa koszyki
 • albo PA66, albo tłoczone stalowe
 • typ klatkowy
 • prowadzony (centrowany) na wałeczkach
NN.2
 • pierścień zewnętrzny: brak
 • pierścień wewnętrzny: trzy stałe
 • dwa koszyki
 • stal obrabiana skrawaniem
 • typ sworzniowy
 • przewiercone wałeczki
konstrukcja NN.3
 • pierścień zewnętrzny: brak
 • pierścień wewnętrzny: jedno stałe i dwa swobodne
 • dwa koszyki
 • stal obrabiana skrawaniem
 • typ sworzniowy
 • przewiercone wałeczki
Odmiany i cechy

Na potrzeby zastosowań, gdzie łożyska walcowe dwurzędowe mają zostać zamontowane z pasowaniem luźnym na wale lub czopie walca (np. dla umożliwienia szybkich zmian walców), łożyska te mogą być dostarczane w wersjach z jedną lub większą liczbą cech dodatkowych (ilustr. 1), kompensujących wady pasowania luźnego. Śrubowy rowek w powierzchni otworu i/lub rowki smarowe w powierzchniach czołowych pierścieni łożyskowych umożliwiają efektywne smarowanie powierzchni styku ślizgowego.

Łożyska z jedną lub większą liczbą takich cech są identyfikowane przez Odmianę konstrukcyjną lub cechę (→ tablica produktowa), zgodnie z poniższym zestawieniem.

Gśrubowy rowek w powierzchni otworu pierścienia wewnętrznego
Kotwór stożkowy
= zbieżność stożka 1:12 dla K
= zbieżność stożka 1:30 dla K30
Wrowki smarowe w powierzchniach czołowych pierścieni łożyskowych
WIrowki smarowe w powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego
WOrowki smarowe w powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego
W20otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym
W33pierścieniowy rowek i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym
Łożyska dopasowane
 • łączy się ze sobą w taki sposób, aby ewentualna różnica w wysokości przekroju poprzecznego łożysk wchodzących w skład dopasowanego zestawu mieściła się w bardzo wąskim zakresie tolerancji
  Ta zawężona tolerancja stanowi warunek wstępny równomiernego rozkładu obciążeń między łożyska.
 • mogą być dostarczane jako:
  • zestawy dwóch łożysk (przyrostek DR w oznaczeniu)
  • zestawy trzech łożysk (przyrostek TR w oznaczeniu)
  • zestawy czterech łożysk (przyrostek QR w oznaczeniu)
Koszyki

Łożyska walcowe dwurzędowe SKF są wyposażone w jeden lub dwa z koszyków wymienionych w tabeli 1.

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo