Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

System oznaczeń

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ System podstawowych oznaczeń łożysk).
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenie oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk walcowych dwurzędowych.
Basic bearing designation system
NNU 41/1000 K30M/W33gdzieNNU 41/1000 =
K30 =
M =
W33 =
Oprócz oznaczenia, łożyska walcowe dwurzędowe są także identyfikowane przez odmianę konstrukcyjną lub cechę (→ tablica produktowa). Niektóre z tych cech mogą nie występować w oznaczeniu łożyska, niemniej w każdym przypadku są częścią odmiany konstrukcyjnej/cech (→ Odmiany i cechy).
Test Designation 1Przedrostki (Nie dotyczy.)

Test Designation 2Oznaczenie podstawowe
Przedstawiony w tabeli 1 lub identyfikacja po numerze rysunku.

Catalogue image - Test Designation 3Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna
A, B, Ckonstrukcja wewnętrzna odbiegająca od wykonania podstawowego lub zmodyfikowana

Test Designation 4Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy, itp.)
Gśrubowy rowek w powierzchni otworu pierścienia wewnętrznego
Kotwór stożkowy, zbieżność 1:12
K30otwór stożkowy, zbieżność 01:30

Catalogue image - Test Designation 5Przyrostki – Konstrukcja koszyka
F
koszyk masywny stalowy wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na wałeczkach
Mkoszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na wałeczkach

Catalogue image - Test Designation 6.1Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna
HA1pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny utwardzane powierzchniowo
HA4pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny oraz wałeczki utwardzane powierzchniowo
HA5wałeczki utwardzane powierzchniowo
HB1pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny hartowane bainitycznie

Test Designation 6.2Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
CNluz wewnętrzny promieniowy normalny; oznaczenie stosowane tylko z dodatkową literą określającą zawężony lub przesunięty zakres luzu:
  • H = zawężony zakres luzu odpowiadający górnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • L = zawężony zakres luzu odpowiadający dolnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • M = zawężony zakres luzu odpowiadający środkowej połowie podstawowego zakresu luzu
  • P = przesunięty zakres luzu obejmujący górną połowę podstawowego zakresu luzu oraz dolną połowę najbliższego większego zakresu luzu
Powyższe litery stosuje się także w połączeniu z klasami luzu C2, C3, C4 i C5; przykład: C2H.
C2luz wewnętrzny promieniowy mniejszy niż Normalny
C3luz wewnętrzny promieniowy większy niż Normalny
C4luz wewnętrzny promieniowy większy niż C3
C5luz wewnętrzny promieniowy większy niż C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły
DRzestaw dwóch dopasowanych łożysk
TRzestaw trzech dopasowanych łożysk
QRzestaw czterech dopasowanych łożysk

Test Designation 6.4Przyrostki – Stabilizacja
S1pierścienie łożyskowe stabilizowane cieplnie do temperatur pracy ≤ +200°C (+390°F)
S2pierścienie łożyskowe stabilizowane cieplnie do temperatur pracy ≤ +250°C (+480°F)

Test Designation 6.5Przyrostki – Smarowanie
W20otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym
W33(X)pierścieniowy rowek i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym

Test Designation 6.6Przyrostki – Inne warianty (Nie dotyczy.)
SKF logo