Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Montaż

Z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu łożysk z otworem stożkowym o średnicy d > 120 mm, firma SKF zaleca stosowanie metody wtrysku olejowego (→ Łożyska duże i średniej wielkości). Zastosowanie tej metody przyczynia się do znacznego zmniejszenia tarcia między łożyskiem a miejscem osadzenia łożyska.

W przypadku łożysk z otworem walcowym, metodę wtrysku olejowego stosuje się tylko do demontażu.

Jeżeli przewiduje się zastosowanie metody wtrysku olejowego, należy zapewnić odpowiednie kanały i rowki w wale. Szczegółowe informacje na temat odpowiednich wymiarów tych rowków i kanałów zawarto w rozdziale Przygotowanie do montażu i demontażu.

Montaż łożysk z otworem stożkowym

Łożyska z otworem stożkowym montuje się zawsze z pasowaniem ciasnym. W celu uzyskania odpowiedniego stopnia wcisku można posłużyć się jedną z następujących metod:
  1. pomiar zmniejszenia luzu promieniowego (tabela 1)
  2. pomiar przemieszczenia osiowego łożyska (tabela 1)
Więcej informacji na temat tych metod montażu zawiera rozdział Montaż łożysk z otworem stożkowym oraz Podręcznik utrzymania ruchu łożysk SKF.
SKF logo