Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Kwestie konstrukcyjne

Podparcie obrzeża

W zastosowaniach, gdzie łożyska walcowe są poddawane obciążeniom osiowym, dla równomiernego rozkładu obciążenia na obrzeżu szczególnie ważne są właściwe całkowite bicie osiowe (→ Tolerancje miejsc osadzenia łożysk i występów oporowych) i wielkość powierzchni oporowych na elementach współpracujących.
Obrzeże pierścienia wewnętrznego powinno być podparte jedynie do połowy swojej wysokości (ilustr. 1), tak aby nie było narażone na szkodliwe naprężenia zmienne, wynikające na przykład z ugięcia wału.
Wartości zalecanej średnicy występu oporowego na wale das podano w tablicy produktowej.
SKF logo