Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Łożyska walcowe dwurzędowe SKF z pełną liczbą wałeczków są nierozłączne oraz mają pierścieniowy rowek i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia smarowanie. Łożyska o konstrukcji NNF mają dodatkowe otwory smarowe w pierścieniu wewnętrznym.
Łożyska o konstrukcji NNCL
 • mają trzy stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i pierścień zewnętrzny bez obrzeży (ilustr. 1)
 • mają pierścień zabezpieczający w pierścieniu zewnętrznym, między rzędami wałeczków, utrzymujący łożysko w całości
  W trakcie pracy pierścień zabezpieczający nie powinien być obciążany osiowo.
 • mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w obu kierunkach
Łożyska o konstrukcji NNCF
 • mają trzy stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i jedno na pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 2)
 • mają pierścień zabezpieczający w pierścieniu zewnętrznym, po stronie przeciwległej do stałego obrzeża, utrzymujący łożysko w całości
  W trakcie pracy pierścień zabezpieczający nie powinien być obciążany osiowo.
 • służą do osiowego ustalania wału w jednym kierunku i mogą ewentualnie kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w przeciwnym kierunku
Łożyska o konstrukcji NNC
 • mają taki sam pierścień wewnętrzny jak łożyska o konstrukcji NNCL oraz NNCF
 • mają dwuczęściowy pierścień zewnętrzny (ilustr. 3):
  • utrzymywany w całości przez elementy ustalające, które nie powinny być nigdy obciążane osiowo
  • składający się z dwóch identycznych części, każda z jednym stałym obrzeżem
 • służą do osiowego ustalania wału w obu kierunkach
Alternatywą są łożyska o konstrukcji NNC składające się z jednoczęściowego pierścienia zewnętrznego z jednym stałym obrzeżem i pierścienia bocznego.
Łożyska uszczelnione o konstrukcji NNF
 • obejmują serię 50 i 3194..
 • mają dwuczęściowy pierścień wewnętrzny (ilustr. 4):
  • utrzymywany w całości przez pierścień zabezpieczający
  • z trzema stałymi obrzeżami
 • mają jedno stałe obrzeże pośrodku pierścienia zewnętrznego
 • służą do osiowego ustalania wału w obu kierunkach
 • dzięki odległości pomiędzy dwoma rzędami wałeczków mogą przenosić momenty przechyłowe
 • mają pierścień zewnętrzny o 1 mm węższy od pierścienia wewnętrznego
 • w łożyskowaniach z wirującym pierścieniem zewnętrznym nie wymagają pierścieni dystansowych między pierścieniem wewnętrznym a sąsiadującymi elementami
 • mają dwa rowki pod pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym, które:
  • upraszczają montaż
  • pozwalają zaoszczędzić miejsce w kierunku osiowym
  Jest to szczególnie cenne w przypadku montażu łożyska w lub na sąsiednim elemencie – np. w kole linowym (ilustr. 5).
 • mają poliuretanowe (PUR) uszczelnienie stykowe z obu stron, osadzone w wybraniu w obrzeżu pierścienia wewnętrznego (ilustr. 4)
  Warga uszczelniająca wywiera nieznaczny nacisk na bieżnię pierścienia zewnętrznego.
 • są napełniane wysokiej jakości smarem plastycznym o dobrych właściwościach przeciwkorozyjnych (tabela 1)
  Więcej informacji na temat smarów plastycznych zawiera rozdział Smarowanie.
 • na potrzeby zastosowań z przewidzianym smarowaniem olejowym mogą być dostarczane jako łożyska otwarte, bez smaru
  W razie zapotrzebowania na niewielką liczbę sztuk łożysk bez uszczelnień, można po prostu wyjąć uszczelnienia i umyć łożyska przed montażem.

Wymiana smaru

W przypadku wielu warunków pracy, łożyska uszczelnione o konstrukcji NNF nie wymagają przesmarowywania i można je traktować jako bezobsługowe (→ Wymiana smaru). Niemniej jednak praca w środowisku wilgotnym lub zanieczyszczonym albo z prędkościami od średnich do wysokich może wiązać się z koniecznością przesmarowywania (Szacowanie okresu pracy smaru plastycznego do wymiany). Łożyska można przesmarowywać przez otwory smarowe w pierścieniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Łożyska dopasowane
 • łączy się ze sobą w taki sposób, aby ewentualna różnica w wysokości przekroju poprzecznego łożysk wchodzących w skład dopasowanego zestawu mieściła się w bardzo wąskim zakresie tolerancji
  Ta zawężona tolerancja stanowi warunek wstępny równomiernego rozkładu obciążeń między łożyska.
 • mogą być dostarczane jako:
  • zestawy dwóch łożysk (przyrostek DR w oznaczeniu)
  • zestawy trzech łożysk (przyrostek TR w oznaczeniu)
  • zestawy czterech łożysk (przyrostek QR w oznaczeniu)
SKF logo