Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Obciążenia

Obciążenie minimalne

Więcej informacji na ten temat → Wymagane obciążenie minimalne


Wykonaj obliczenia
Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

więcej informacji → Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska P
Łożyska swobodne

P = Fr

Łożyska ustalające

Fa/Fr ≤ 0,15 → P = Fr

Fa/Fr > 0,15 → P = 0,92 Fr + 0,4 Fa

Fa nie może przekraczać 0,25 Fr.

Wykonaj obliczenia
Równoważne obciążenie statyczne łożyska

więcej informacji → Równoważne obciążenie statyczne łożyska
P0 = Fr

Symbole

dmśrednica średnia łożyska [mm]
= 0,5 (d + D)
Faobciążenie osiowe [kN]
Frobciążenie promieniowe [kN]
Frmminimalne obciążenie promieniowe [kN]
krwspółczynnik obciążenia minimalnego (→ tablica produktowa)
nprędkość obrotowa [obr/min]
nr
prędkość nominalna [obr/min] (→ tablica produktowa)
W przypadku łożysk uszczelnionych z wyjętymi uszczelnieniami i smarowanych olejem: pomnóż prędkość graniczną przez 1,3
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
SKF logo