Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

System oznaczania

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF są zgodne z systemem, według którego pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ Podstawowy system oznaczania łożysk).
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk walcowych czterorzędowych.
Basic bearing designation system
NNUD 6056 ECMAS/P53gdzieNNUD 6056 =
EC =
MAS =
P53 =
Poza oznaczeniem, łożyska walcowe czterorzędowe są także identyfikowane przez odmianę konstrukcyjną/cechy (→ tablica produktowa). Niektóre z tych cech mogą nie pojawiać się w oznaczeniu łożyska, niemniej w każdym przypadku są częścią odmiany konstrukcyjnej/cech (→ Odmiany konstrukcyjne/cechy).
Test Designation 1Przedrostki (nie dotyczy)

Test Designation 2Oznaczenie podstawowe
NNUDŁożysko walcowe czterorzędowe o konstrukcji bazującej na dwóch łożyskach dwurzędowych typu NNU
Przedstawiony w tabeli 1 lub identyfikacja po numerze rysunku

Catalogue image - Test Designation 3Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna
A, B, C, D, EKonstrukcja wewnętrzna odbiegająca od wykonania podstawowego lub zmodyfikowana. Stosowane są także kombinacje tych liter – np. DC. Rzeczywista modyfikacja jest właściwa danemu łożysku i wskazana na rysunku.
ECZoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna obejmująca więcej wałeczków i/lub większe wałeczki, ze zmodyfikowanym stykiem czół wałeczków z obrzeżem

Test Designation 4Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.)
GŚrubowy rowek w powierzchni otworu pierścienia wewnętrznego
KOtwór stożkowy, zbieżność 1:12
K30Otwór stożkowy, zbieżność 1:30

Catalogue image - Test Designation 5Przyrostki – Konstrukcja koszyka
FAKoszyk masywny stalowy wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na pierścieniu zewnętrznym
MKoszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na wałeczkach
MA(S)Koszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na pierścieniu zewnętrznym. Litera S wskazuje rowek smarowy w powierzchni prowadzącej

Catalogue image - Test Designation 6.1Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna
HA1Każdy pierścień wewnętrzny i zewnętrzny utwardzany powierzchniowo
HA2Pierścień zewnętrzny utwardzany powierzchniowo
HA3Pierścień wewnętrzny utwardzany powierzchniowo
HA4Każdy pierścień wewnętrzny i zewnętrzny oraz wałeczki utwardzane powierzchniowo
HA5Wałeczki utwardzane powierzchniowo
HA6Każdy pierścień zewnętrzny oraz wałeczki utwardzane powierzchniowo
HA7Każdy pierścień wewnętrzny oraz wałeczki utwardzane powierzchniowo
HB1Każdy pierścień wewnętrzny i zewnętrzny hartowany bainitycznie
HB2Każdy pierścień zewnętrzny hartowany bainitycznie
HB3Każdy pierścień wewnętrzny hartowany bainitycznie

Test Designation 6.2Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
CNLuz wewnętrzny promieniowy Normalny; oznaczenie stosowane tylko z dodatkową literą określającą zawężony lub przesunięty zakres luzu
  • H = Zawężony zakres luzu odpowiadający górnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • L = Zawężony zakres luzu odpowiadający dolnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • M = Zawężony zakres luzu odpowiadający środkowej połowie podstawowego zakresu luzu
  • P = Przesunięty zakres luzu obejmujący górną połowę podstawowego zakresu luzu oraz dolną połowę najbliższego większego zakresu luzu
Powyższe litery stosuje się także w połączeniu z klasami luzu C2, C3, C4 i C5; przykład: C2H.
C2Luz wewnętrzny promieniowy mniejszy niż Normalny
C3Luz wewnętrzny promieniowy większy niż Normalny
C4Luz wewnętrzny promieniowy większy niż C3
C5Luz wewnętrzny promieniowy większy niż C4
P5Tolerancje wymiarowe i geometryczne zgodne z klasą dokładności P5
P6Tolerancje wymiarowe i geometryczne zgodne z klasą dokładności P6
P53P5 + C3

Catalogue image - Test Designation 6.3Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły (nie dotyczy)

Test Designation 6.4Przyrostki – Stabilizacja
S1Pierścienie łożyskowe stabilizowane cieplnie do temperatur pracy ≤ +200°C (390 °F)
S2Pierścienie łożyskowe stabilizowane cieplnie do temperatur pracy ≤ +250°C (+480°F)

Test Designation 6.5Przyrostki – Smarowanie
W20Otwory smarowe w każdym pierścieniu zewnętrznym
W33Pierścieniowy rowek i otwory smarowe w każdym pierścieniu zewnętrznym

Test Designation 6.6Przyrostki – Inne warianty
VA907Łożysko uszczelnione
VJ202Zestaw dwóch dopasowanych łożysk dwurzędowych
SKF logo