Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska walcowe czterorzędowe

Łożysko walcowe czterorzędowe

Łożyska walcowe czterorzędowe SKF są dostępne w szeregu odmian konstrukcyjnych:

 • z otworem walcowym lub stożkowym
 • otwarte lub uszczelnione

Łożyska walcowe czterorzędowe stosuje się niemal wyłącznie na czopach walców klatek walcowniczych, gładziarek i pras walcowych. Ponieważ zazwyczaj montuje się je z pasowaniem ciasnym na czopie walca, dobrze sprawdzają się one w walcarkach o wysokiej prędkości walcowania.

Jako że łożyska walcowe czterorzędowe mogą przenosić tylko obciążenia promieniowe, montuje się je razem z łożyskami kulkowymi zwykłymi lub skośnymi albo z łożyskami stożkowymi (poprzecznymi lub wzdłużnymi), których zadaniem jest w takim układzie przenoszenie obciążeń osiowych.

Cechy łożyska

 • Bardzo wysoka nośność
  Duża liczba wałeczków czyni łożyska walcowe czterorzędowe odpowiednimi do pracy pod bardzo wysokimi obciążeniami promieniowymi.
 • Niskie tarcie (Powierzchnia styku czoła wałeczka z obrzeżem prowadzącym)
  Konstrukcja z obrzeżem otwartym (ilustr. 1), w połączeniu ze specjalnym kształtem czoła wałeczka oraz odpowiednim wykończeniem powierzchni, wspiera powstawanie filmu smarnego; w efekcie uzyskuje się zmniejszenie tarcia. i zwiększenie obciążalności osiowej.
 • Wysoka trwałość eksploatacyjna
  Logarytmiczny profil wałeczka zmniejsza naprężenia krawędziowe na styku wałeczków z bieżnią (ilustr. 2) oraz wrażliwość na niewspółosiowość i ugięcie wału.
 • Zwiększona niezawodność pracy
  Wykończenie powierzchni styku wałeczków i bieżni wspiera powstawanie hydrodynamicznego filmu smarnego.
 • Rozłączność i zamienność
  Rozłączne elementy łożysk walcowych czterorzędowych SKF można stosować zamiennie. Upraszcza to montaż i demontaż, a także kontrole przeprowadzane w ramach utrzymania ruchu.
 • Możliwość pracy z wysokimi prędkościami
  Poszczególne odmiany konstrukcyjne koszyka nadają się do pracy w warunkach wysokich prędkości, nagłych przyspieszeń i obciążeń udarowych.
 • Niewielka wysokość przekroju poprzecznego
  Mała wysokość przekroju poprzecznego łożysk walcowych czterorzędowych umożliwia stosowanie czopów walca o średnicy względnie dużej w porównaniu ze średnicą samego walca.
SKF logo