Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Montaż

Poszczególne elementy łożysk walcowych czterorzędowych trzeba montować w ściśle określonej kolejności. Z tego względu firma SKF zastosowała pewne ułatwiające montaż środki ostrożności:
  • elementy montowane obok siebie są stosownie oznaczone (ilustr. 1).
  • Wszystkie elementy danego łożyska są opatrzone tym samym numerem seryjnym, co ma na celu ograniczenie prawdopodobieństwa wymieszania elementów.
  • Pierścienie wewnętrzne i pary pierścieni wewnętrznych są przy tym całkowicie zamienne – nie muszą nosić numeru seryjnego identycznego z pierścieniami zewnętrznymi.
Łożyska z otworem stożkowym montuje się zawsze z pasowaniem ciasnym. W trakcie montażu można je regulować odpowiednio do uzyskania wymaganego luzu wewnętrznego promieniowego lub określonego napięcia wstępnego.

Do każdego łożyska dołączona jest szczegółowa instrukcja montażu.

W sytuacjach, w których doświadczenie pracowników w montowaniu łożysk walcowych czterorzędowych jest małe, firma SKF zaleca skorzystanie ze wsparcia personelu serwisowego SKF. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych łożysk. Szczegółowych informacji na temat świadczonej przez SKF usługi montażu udziela się na życzenie.

Strefa obciążona

W większości zastosowań kierunek oddziaływania obciążenia jest stały, w związku z czym pod obciążeniem znajduje się w przybliżeniu zaledwie jedna czwarta pierścienia zewnętrznego. Z tego względu zastosowano – lub należy wziąć pod uwagę – następujące środki ostrożności:
  • Powierzchnie czołowe każdego pierścienia zewnętrznego są podzielone na cztery strefy, opatrzone numerami od I do IV.
    • Do oznaczeń strefy I należy ponadto linia przebiegająca w poprzek powierzchni zewnętrznej.
    • Przy pierwszym montażu łożyska, strefę I należy ustawić w kierunku oddziaływania obciążenia.
  • Po upływie pewnego czasu eksploatacji, zależnego od warunków pracy, pierścienie zewnętrzne należy przekręcić o 90°; zalecany czas to w przybliżeniu 1 000 godzin pracy – po upływie takiego okresu łożyska należy poddać kontroli.
SKF logo