Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk walcowych może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i wałeczków
  • koszyki
  • uszczelnienia
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i wałeczki

Łożyska są stabilizowane cieplnie do +150°C (+300°F).

Koszyki

Koszyki stalowe oraz mosiężne mogą pracować w takich samych temperaturach roboczych jak pierścienie łożyskowe i wałeczki.

Uszczelnienia

Zakres temperatury pracy dopuszczalnej dla uszczelnień z uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (HNBR) wynosi od –40 do +140°C (od –40 do +285°F).

Wartości szczytowe temperatury występują zwykle na wardze uszczelniającej.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych SKF podano w rozdziale Smary plastyczne SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją świateł ulicznych SKF.
SKF logo